A háború olyan komoly dolog, hogy azt nem lehet a katonákra bízni! A népek közti barátság olyan fontos, hogy azt nem lehet a diplomatákra bízni! A népek történelmének megismerése olyan fontos dolog, hogy azt nem lehet a szaktudósokra bízni!”

Ha az előttünk élt történetírók elmulasztották volna a história dicséretét, alighanem szükség volna rá, hogy mindenkit intsünk a történeti feljegyzések beszerzésére és tanulmányozására; hiszen az elmúlt tettek ismereténél semmi sem alkalmasabb az emberek nevelésére.” (Polübiosz görög történetíró)

"De élünk, de vagyunk, s míg Isten van, leszünk! Hiába a Sötét-fondorlat ellenünk! Amíg - értük - vállaljuk az áldozatot, Amit dicső ősink sora reánk hagyott, Amíg megbirkózunk önnön hibáinkkal, Bennünk felbukkanó sötét-oldalunkkal, Amíg Fényben gazdag például állhatunk, Amíg vezetni tud gazdag hagyományunk, Addig vagyunk, leszünk, el sem is tűnhetünk Isten eszközeként amíg segíthetünk!" (Hervay Tamás: Tejútfiak)

"Mi Atyánk ki Vagy a Mennyekben Engedd meg, hogy szóljunk ismét a Te nevedben, Immár nem akarunk kérni tőled semmit, Most itt az idő, hogy mi is adjunk valamit, Itt az idő, hogy beváltsuk messzi idők jóslatait, őseink ígéreteit. Fénybe vetett tekintettel Tűzben született Szent fogadalmait. Mert eljön a Te Országod, És meglesz a Te Akaratod, Mint a Mennyben, úgy a Földön is, Úgy ahogy mondtad volt és ígérted is, Együtt leszünk Veled… Akkor Te ígérted nekünk, Most mi ígérjük neked! (Andonis Theodokopoulos)

 

Az Arvisurák a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Először Arvisura-Anyahita, azaz a magyarok Nagyboldogasszonya kezdte el lejegyezni, még az özönvíz előtt, őseink akkori hazájában, az azóta elsüllyedt Ataiszon. A feljegyzések tőle kapták a nevüket, melynek jelentése Igazszólás. Az Arvisurákat agyag, kő vagy aranylapokra vésték rovásírással, melyet szintén ő tanított meg az emberiséggel. Így aztán a hagyomány továbbra sem szűnt meg, mert a bevatott köpontokban kiképzett rovósámánok azóta is folyamatosan megörökítik a hunokkal és rokon törzsekkel kapcsolatos minden fontos eseményt – napjainkban is!

1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye, a Püski Kiadó jóvoltából. Ez a hun-magyar törzsek Ószövetségének is tekinthető, mert a több mint 6000 évre visszatekintő írott, igaz történelmünket foglalja magában. Ez pedig nem holmi nacionalizmusból eredő elfogult kijelentés, hiszen a Bibliához hasonlóan az Arvisura is többszörösen kódolt szöveg, azaz túl az elsődleges mondanivalóin, a sorok mögött is fontos információk bújnak meg, mégpedig a teremtéstanra, a kozmikus tudásra vonatkozóan, melyet még csak kevesen látnak és értenek.

A kiadás alapjául szolgáló tekintélyes mennyiségű kéziratot a manysi nép fősámánjának unokája, Szalaváré Tura adta át a palóc származású Paál Zoltánnak, aki maga is rovósámánná vált. Az Ural környékén őrzött rovások az egykori leghíresebb Beavatott Központ, Ordosz begyűjtött anyagából származnak. Természetesen ebben a könyvben nem szerepel az összes létező rovás, csupán annak mindössze körülbelül 10-15 százaléka. Ezek többségét ugyanis még nem engedélyezték kiadni, hiszen olyan információkat tartalmaznak, melyre a mai emberiség még nincs felkészülve, megérve és sokakban ellenérzéseket váltana ki. Márpedig az Arvisuráknak nem ez a célja és rendeltetése.

ARVISURA ANYAGOK

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

   
Az Arvisurák keletkezési körülményei Táltosok barlangja (Móricz János-Equador)
  - Érdekességek az Arvisurákból
  Az Arvisurák igaza
Paál Zoltán és a rovósámánok munkája - Amit nem tudunk az Igazszólásokról
  - Napjaink rovósámánja
  - Táltosok, sámánok, mágusok
  - Emlékmű Paál Zoltán tiszteletére
Elsüllyedt földrészek – Ataisz őshazánk  
Arvisura-Anyahita és a szíriusziak - Boldogasszonyunk: Arvisura-Anyahita
  - Ardvisura-Anyahita az Avesztában
Élet az egykori gyarmatbirodalmakban - Nádhajóval az őseink nyomában (Thor Heyerdahl)
  - Anina-óm  
  - Hikszosz-óm - Magya-Ménes családfa
  - Parszi–óm - Hunok, magyarok és a Védikus civilizáció
  - Agaba-óm - Világörökség lesz a hun főváros!
  - Helyreállítják a hunok fővárosát
   - Ordoszi magyarok
  - Kuszkó-óm Táltosok barlangja (Móricz János Equador)
  - Ősi magyar nyomok amerikai indián földön
Havaruti nagyszala – titkos rovás Kr.e. 3970-ből    
Kalandozások és rokonlátogatások - Sámánképzések
  - Kerka kalandozása a Meleg Vizek Birodalmába  
  - Balogék rokonlátogatása a Meleg Vizek Birodalmába  
  - Béke és rokonság a kinajokkal  
  - Bihar  kalandozása az indijókhoz  
  - Tuliás hajóútja  
  - Csaba és Béla Kuszkó földjén  
  - Matyó vezér, a Kínai Birodalom császára  
Etur vezér birodalma - az etruszkok - Megtalálták a legépebb etruszk várost
   - Etruszk rokonaink
  Mario Alinei etruszk-magyar könyve  
Pannon vezér honfoglalása  
A Rasna Szövetség megalakulása
Kövezsd vezér szerepe  
A valódi Romulus és Remus  
Jézus élete az Arvisurákban - Jézus élete - néhány hiányzó láncszem
Mani és az Ős magyar vallás - Krisztus előtti keresztek
  - Mani, a küldött (L. Nagy Lajos)
- Az ősmagyar vallás hit és erkölcstana
Hunok és úzok honfoglalása – Atilla király   - Atilla családfája
Baján avarjainak honfoglalása  
A magyar népcsoport kialakulása- Berény vezér  
Hunor és Magyar  
Magyarok törzsszövetsége és honfoglalása - Álmos-István családfa

Árpádházi családfa-I.

(Ügyek  - Géza)

Árpádházi családfa-II.

(Géza - II. Béla)

Árpádházi családfa-III.

(II. Béla - III. András)

Árpádházi családfa-IV.

(IV. Béla - Nagy Lajos)

- Géza-Csantavér - Vajk-István király - II. (Vak) Béla - Árpádházi Szent Margit
  szerelme
Piroska, Ilona, Judit (Vajk-István testvérei) II. Zoltán, Imre, Pósa (Vajk-István utódai) - II. Géza
- Orseolo Péter - Aba-Sámuel - II. László  
- I. Endre (András) - I.  Béla király - III. István  
- Levente herceg - Salamon - IV. István  
- I. Géza király - I. László - III. Béla  
- Lam herceg - (Könyves) Kálmán - Géza herceg  
- II. István - Anonymus (Pósa András) - Imre király  
   - III. László
A magyar Szent Korona igazi rejtélye  - Pap Gábor: Angyali korona, szent csillag
  - Könyvek a szentkoronáról
Arvisua szó- és névmagyarázatok  

Kapcsolódó linkek:

- Őstörténetünk - Mesterházy Zsolt előadása-I: http://www.youtube.com/watch?v=rx3lgJ6_Mt0&feature=BFa&list=UL0wjRrS-4jac

- Őstörténetünk - Mesterházy Zsolt előadása-II: http://www.youtube.com/watch?v=5G50ntYN_lE&feature=BFa&list=ULrx3lgJ6_Mt0

- Őstörténetünk - Mesterházy Zsolt előadása-III: http://www.youtube.com/watch?v=w2r_70tBULI&feature=BFa&list=UL5G50ntYN_lE

- Őstörténetünk - Mesterházy Zsolt előadása-IV: http://www.youtube.com/watch?v=5U_ipEfIo5U&feature=BFa&list=ULw2r_70tBULI

- Őstörténetünk - Mesterházy Zsolt előadása-V: http://www.youtube.com/watch?v=MFRJLDvNdA0&feature=BFa&list=UL5U_ipEfIo5U

- Arvisura (Máté Imre riport): http://www.youtube.com/watch?v=gSwCwTfcnJc&feature=related

- Pörzse Sándor: Terítéken; Arvisura ( Hír TV): http://www.youtube.com/watch?v=5emNBFmai6s&feature=related

- Born Gergely – Arvisura: http://www.youtube.com/watch?v=8S8D1ZeSSXg&feature=related

- Mag Attila és Dr. Telkes József beszélgetése: http://www.youtube.com/watch?v=u--rq4-iBmQ&feature=related

- Kozsdi Tamás (FixHD TV): http://www.youtube.com/watch?v=RtOHvxo3s2A&feature=related

- Tiltott régészet: http://www.youtube.com/watch?v=KYhoCpAwjX4&feature=related

- Mo. kincsei - Jásdi Kiss Imre előadása: http://www.youtube.com/watch?v=JkYlo4T0MZQ&feature=relmfu

- A honlapgazda előadása - Tata 2005: http://www.youtube.com/watch?v=NO0TLdXEPOQ&feature=plcp

- Kati néni az Arvisurákról: http://www.youtube.com/watch?v=vJ1Nc3nVoc0&feature=player_embedded

- Az Emberi Faj Titkolt Történelme: http://www.youtube.com/watch?v=y47sh_iXpik

 

A témához ajánlott irodalom:

- Paál Zoltán: Arvisura-Igazszólás I-II.

- A magyarok története – Tárih-i Üngürüsz

- Badiny Jós Ferenc: A magyarság eredete és a Boldogasszony

- Badiny Jós Ferenc: Az istergami oroszlánok titkai

- Badiny Jós Ferenc: Jézus király a pártus herceg

- Bakay Kornél: Kik vagyunk? Honnan jöttünk?

- Baráth Tibor: Magyar népek őstörténete

- Baskói Magyar János: Ősi magyar birodalmak

- Dr. Farkas Henrik: Atlantisz rejtélye

- Dümmerth Dezső: Álmos, az áldozat

- Dümmerth Dezső: Emese álma - Virrasztó géniusz

- Forray Zoltán Tamás: Árpád a papkirály és a mágusok titka

- Földes Péter: Ha az ősi krónikák igazat mondanak

- Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára

- Heribert Illig – Klaus Weissgerber: Magyarok a kitalált középkorban

- Jivanji Jamshedji Modi: A húnokról, akik meghódították Indiát

- Jivanji Jamshedji Modi: A Zend-aveszta vallási rendszere

- Jivanji Jamshedji Modi: Mi volt a húnok vallása?

- Kézai Simon mester magyar krónikája

- Martin Palmer: A Jázus-szútrák

- Mireisz László: A magyar vallás

- Olzsasz Szülejmenov: Sumér és Ázsia

- Pap Gábor: Hazatalálás

- Práczki István: Magyar az Isten

- Sámánok és táltosok (populart füzetek)

- Thor Heyerdahl: Tigris

- Kozsdi Tamás: A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép

- Sík Sándor: Szent magyarság

- Patrubányi Miklós: Ősi kapocs

- Mario Aleini: Ősi kapocs - A magyar-etruszk nyelvrokonság

 

Ajánlott web oldalak:

- Minden, ami Arvisura: http://arvisura.lap.hu/

- Hiteles hun történelem: http://www.oocities.org/huntortenelem/hunalap.html

- Mítikus magyar történelem: http://www.dobogo.ini.hu/

- Kincsesláda: www.kincseslada.hu

- Terembura: http://www.book-of-true.com/hunok/startlapok/ujstartlap.html

- Book of true: http://www.book-of-true.com/

- Tiltott történelmi magyarságunk: http://www.magyarhon.eu/mozi/tortenelmunk/

Vissza