IV. István

 

IV. István már 1154-ben Bizáncba menekült és többször is görög hadakat vezetett hazája ellen. 1163-ban foglalta el a trónt, mint Mánuel igazi pártfogoltja. Lukács esztergomi érsek ezen alkalommal is megtagadta a koronázást, mely esemény ezúttal a lakosság együttérzésével is találkozott. Kortársai ugyanis rossz természete miatt nem voltak jó véleménnyel róla, rendkívül népszerűtlen volt magyar földön. Mikó kalocsai érsek azonban IV. Istvánt is megkoronázta. A főurak azonban csakhamar összeesküvést szőttek ellene, amit a bizánci seregeivel felszámolt. 

Nem bírt azonban a korábban megkoronázott király, III. István határszéli bázisával. A király maga is előmerészkedett Pozsonyból és a nagybátyját csatára kényszerítette. A Dunántúlon megkezdték a felkelést, amelyhez a besenyő és székely határőrség is csatlakozott. Az Ágnes-féle avarbojok élén III. István bevonult Esztergomba, majd az egész Pannonföldet elfoglalták és maga IV. István is a felkelők fogságába került. Törtelen kérésére Lukács érsek meghagyta IV. István életét és Bátka tárkányfejedelem Bizánc városába kísérte.

IV. István azonban még így sem nyugodott bele abba, hogy Mánuelnél kegyvesztett lett, ezért trónkövetelőként a német császárhoz futott. IV. István Zimony várában maradt, amit III. István ostromolt. Amikor helyzete tarthatatlanná vált, saját emberei végeztek vele. Zimony várának védői ugyanis ki akarták tűzni a fehér zászlót, IV. István azonban nem engedte. Még a leghűbb barátai is azt magyarázták, hogy uralma már nem kell senkinek és hiába erőszakoskodik, mert mindannyiukat felkoncolják. Amikor Zimony vár sáncai már romokban állottak, a megsebesült IV. Istvánt ereinek elkötése közben megmérgezték, s 1165. április 11-én meghalt. III. István harcosai annyira gyűlölték, hogy a romokban álló várból a holttestét kidobták és temetetlenül hagyták. Ekkor Zimonyba ért Törtelen aranyasszony Bizáncból jövet és IV. Istvánt ideiglenesen elföldelték a Miltény-nembéliek kegyhelyén. Lam herceg utódai úgy döntöttek, hogy maradványait Fehérvárra kell szállítani az Álmos-ház temetkezési helyére. Lukács érsek Törtelen aranyasszony kérését támogatta és megadta engedélyét IV. Istvánnak a méltó helyére való temetésére.

 

Vissza