István király testvérei

  

Piroska először a bolgár Gábriel Radomir trónörököshöz ment feleségül. Mivel azonban nagyon erélyes nőszemély volt és mindenáron vissza akarta állítani a kisebbségben lévő magyaros-bolgár nyelv használatát, annak ellenére, hogy éppen várandós volt, elűzték a bolgár fejedelmi udvarból. A trónörökösnek számító kisfiát Delján Péternek hívták. Mikor Aba egy vadászat alkalmával megsérült, Piroska gyógyító kezei közé került. Kisfiának annyira elnyerte tetszését Aba, hogy Atának szólította, s Piroska hamarosan hozzá is ment feleségül. Egy feltétele volt, hogy Aba keresztelkedjen meg. Ekkor vette fel a Sámuel nevet, s lett belőle Aba-Sámuel.

Ilona Orseolo Otto, velencei Dogé-hoz ment feleségül. Egy évvel később megszületett a fiuk Orseolo Péter. Ilona egyben hírszerzést is végzett, hiszen 1022-ben ő értesítette a Budavári Beavatott Központot arról, hogy a németek be akarják keríteni az országot, és hogy maga a Beavatott Központ is veszélybe került.

Judit az ősi fejedelmi hiten nőtt fel és erősen vallásos volt. Mikor megtudta, hogy Koppány a felnégyelését megelőzően elátkozta István utódait, öngyilkos lett. Úgy remélte, hogy ezzel az áldozattal feloldozhatja bátyját a Koppány elleni vétke alól.

Vissza