III. László

 

A három éves korában királlyá koronázott László az édesanyjával, Kostancia királynővel Imre-városba ment lakni, míg András királyfi, a gyám, Fehérváron székelt és törvénynapokat tartott. A kis király a koronázása emlékére édesapja örökségeként az ajándékpénzeiből az Imre-városi gyermekek részére játszóteret létesített. Sajnos a csodára éhes pesti kézműves gyermekekkel a testőrei összeverekedtek, ezért Pesten a kecskeméti kapu közelében maradék zsebpénzéből is létesített egy játékteret, ahol minden gyermeket megvendégelt. Kostanciának azt mondta, amikor este erőszakkal hazavitte: "- Édesanya, ez a nap volt életem legboldogabb napja!" - Sajnos ez a boldogság nem tartott sokáig, mert a pénzre éhes egyház a kincstári járadékot a királynétól és a kiskirálytól megtagadta.

Ince pápa utasította a kalocsai érseket, hogy a III. Lászlót és Kostancia királynőt támadókat sújtsa egyházi átokkal. András herceg azonban semmire nem volt tekintettel és szétromboltatta a játszótereket . Ezzel a tettével az eddig boldogan játszó gyermekek gyűlöletét váltotta ki. Üröm vitézt, a Kurszán-házból lett sámánt, ezen cselekedet annyira felbosszantotta, hogy javaslatára az új Kancellária hivatalnokai a játszótereket rendbe hozták és egész nap a gyermekekkel játszottak. Azonban a pápai intelmek ellenére sem érezte biztonságban magát Kostancia és a kiskirály, ezért híveikkel együtt Bécsbe távoztak a Pósa és Kurszán-nembeli vitézek kíséretében. III. László azonban az egyházi orvosok tudatlansága miatt járványos betegségben 1205. május 7­én Bécsben meghalt.

III. László halálával kapcsolatban mindenki mérgezésről beszélt. A pesti gyermekek felkeresték az új kancelláriát, követelve a kiskirály hazahozatalát. Először a felnőttek erről hallani sem akartak, hogy nincs rá pénz. Erre az Imre-városi és Pest szegény gyermekei minden pénzecskéjüket összeszedték és most már a Szent-Imre székesegyház apátját keresték fel. Ezen gyermek-követelés az ott járt esztergomi érsek tudomásra jutott és elrendelte a kiskirály holttestének hazaszállítását.

A kettős koporsóban hazaszállított kiskirályt Bécstől Imre-városig az országutak mentén zokogó gyermekek sokasága követte. A Szent-Imre székesegyházban ravatalozták fel. Itt vett búcsút az első gyermekszerető királytól a Kurszán, Csák és Pósa­nembéli gyermekekkel együtt Budavár, Avarbástya és Kurszánvár gyermekeinek sokasága, Pest, Atilla, Kurszán-város és az Imre városrész gyermekhada és lakossága. Innen a kiskirály koporsóját az út mentén síró gyermekek sokasága Fehérvárra kísérte, ahol Szent István bazilikájában temették el.

Vissza