Namaste!

E HUNlap oldalain - mint lentebb az látható - sokféle témát fogunk érinteni, amelyeknek látszólag vajmi kevés közük van egymáshoz. Persze ez csak a látszat, hiszen ha jobban elmélyülünk egy-egy adott témában, hamar ráébredünk arra, hogy ezek a dolgok nagyon is összefüggenek egymással. Érinteni fogjuk a régmúltat és a jelent csakúgy, mint a távoli jövőt; a Földet és a földönkívülieket, csakúgy mint más dimenziókat. És hogy miként kapcsolódnak egymáshoz ezek a látszólag teljesen eltérő témák? Nos, univerzális szinten minden mindennel összefügg. Ha a legalapvetőbb, és a világ keletkezése szempontjából elsődleges kérdést szeretnénk megvizsgálni, akkor a teremtéstannal, időfizikával, vagyis az univerzum kozmikus rendjével kell kezdenünk, s ezeket a folyamatokat és törvényszerűségeket kell minél tisztábban látnunk. Ehhez rögtön szorosan kapcsolódik a lélek megismerése, hiszen mihelyst létrejött a világ, a Teremtő felosztotta magát megannyi apró szikrára, melyek révén a legkülönfélébb dolgokat tapasztalhatja meg. Így lettünk mi, emberek, de rajtunk kívül számos más, földönkívüli faj is. Lényünk központi része a lélek, így evidens, hogy ennek szerkezetét és működését is célszerű tanulmányoznunk ahhoz, hogy saját magunkat, embertársainkat, és a teljes környezetünket megismerhessük. S ha már tisztában vagyunk a lélek működésével, evidenssé válik, hogy valójában Halál sincs, csak Élet. Ismerjük hát meg az életek közti létet, más dimenziókat, és más lényeket is. Ha már van némi fogalmunk a lélek evolúciós útjáról, akkor megérthetjük azt is, miért állunk jelenleg egy újabb korszakváltás küszöbén, s hogy mit is jelent ez pontosan a számunkra, avagy a Földünk számára. S ha már korszakváltás, talán nem árt látni, hogy milyen választás előtt is állunk egyúttal. Mert az emberek sorsa – attól függően, hogy pozitívokká, negatívakká vagy semlegesekké válnak, – más és más életutat rejt a közeljövőre nézve, függetlenül attól, hogy valaki hisz-e ebben vagy sem. De nem csak az emberek sorsa vetülhet elénk, hanem az egész nemzetünknek, a magyarságnak a sorsa is. Ezért központi kérdés manapság, hogy konkrétan ki, milyen földi szerepet vállal magára: a közért tesz valamit, vagy inkább csak a maga boldogulásával van elfoglalva. Törődik másokkal, a környezettel, próbál örömet szerezni, segíteni, tanítani másokat, vagy közömbös marad mindezekkel szemben? Hiszen ezek a tényezők azok, amelyekkel a jövőnk történelmét írjuk. Persze az is tanulságos lehet, ha belepillantunk őseink róvott történelmébe, az Arvisurákba is, hiszen akkori beavatottjaink sokkal magasabb tudatossággal bírtak, mint a ma embere, így példáikból is okulhatunk. Számunkra is fokozottan fontos manapság, hogy megtanuljunk tudatossá válni, s hogy mi magunk vigyázzunk testi-lelki egészségünkre, s ezt ne külső személyektől várjuk. Hiszen mindenki önnön maga tud a legtöbbet segíteni magának. S ha sikerül magasabb tudati szintre lépnünk, akkor közvetlen közelről tapasztalhatjuk meg a lélek evolúciójának egy fontos lépését, hiszen az visszahat arra, s a spirálszerű fejlődés egy újabb fokára érünk...

 

De bármelyik témáról is legyen szó, a lényeg, hogy a kedves olvasók kicsit mélyebben is elgondolkodjanak azok mondanivalóin, s átszakítva a rohanó, ámde mégis szürke hétköznapok igen erősen körénk szőtt hálóját - új értelmét leljék az emberi létnek. Mert ha ez sikerül, akkor idővel talán egy magasabb tudatszintre léphetünk, és egy teljesen új korszak köszönhet ránk.

 

Teremtéstan- a rejtett kozmikus tudás

Hogyan keletkezett a világunk? Milyen kozmikus törvények uralkodnak felettünk? Hol és milyen szakrális kódok vannak beépítve az egyes művészeti ágak terméseibe? Mitől szakrális a magyar nyelv, és mitől Teremtőhöz/Forráshoz közeli a magyar rovásírás? Ezeket csak akkor érthetjük meg igazán, ha van némi fogalmunk a bennünket körülvevő világ kialakulásának mikéntjéről, a teremtés tanáról és az univerzum szerkezetéről. Ehhez nem elég hinni Istenben - sokkal inkább meg kell őt ismerni!

 A lélek útja és halhatatlansága

Elvileg ugyan több szakma és tevékenység is foglalkozik az emberi lélekkel, azonban furcsa módon sem a lelkészek, papok, sem a pszichológusok, pszichiáterek nem képesek teljes képet festeni annak tényleges jellemzőjéről, működéséről, vagy netán az evolúciós útjáról. Pedig ez a lényünk legfontosabb része, ami halhatatlan, és minden előző és elkövetkezendő életünkben, azoknak minden egyes pillanatát felügyeli, illetve a fejlődéséhez szükséges körülményeit megteremti. Tudásunk ezen hiányosságait pótolandó ebben a rovatban éppen ezekre a  kérdésekre igyekszem válaszokat keresni.

Földönkívüliek és "földi idegenek"

Azt hiszem napjainkban már egyre több ember elhiszi, hogy valóban léteznek rajtunk kívül más bolygókon is civilizációk, akik időnként ide is látogatnak a Földre. Nem is beszélve azokról, akik eleve itt élnek, csak mi nem tudunk / nem akarunk tudni róluk. Bár senkit nem szándékozom meggyőzni semmiről, azért igyekszem itt több különböző bizonyítékot felsorakoztatni. Azokról is, akik teremtésünk óta figyelemmel követik az esetlen fejlődésünket, s akiknek rengeteget köszönhetünk, és persze azokat is, akik hogy úgy mondjam, a mérleg másik serpenyőjét képviselik.

Korszakváltás és jövőkép

Ebben a rovatban többnyire olyan írások kaptak helyet, amelyek valamiképpen az emberiség jövőjével kapcsolatos jövendölésekről szólnak. Főként a nagy port kavart un. 2012.12.21-re várt korszakváltásról lesz itt szó. Egyesek az egész világ pusztulását várták ettől a dátumtól, míg mások úgy tartják: épphogy egy nagy felemelkedés, dimenzióváltás részesei lehetünk hamarosan. Észérvekkel igyekszem rendet rakni a megannyiféle információ között, miközben kiderül, hogy mindkét csoport hívőinek igaza lehet.

Magyar lélek, magyar sors

Mai világunkban már igencsak szétkuszálódott a magyarság fogalma. Pedig magyar állampolgárnak vagy magyar lelkületűnek lenni, korántsem ugyanazt jelenti. Az itt található oldalakon ezzel a témával kapcsolatos információkat szeretnék megosztani - amennyire lehet - politikamentesen. Ugyanis sem a Trianoni dekrétumban, sem az alakulóban lévő Hun Kisebbségben nem a politikát kell meglátnunk, hanem a magyarság sorsát, s legyen az akár negatív, akár pozitív dolog, le kell vonnunk belőle a megfelelő konzekvenciát. Hibáinkból tanulva, s eleink ősi tudását példaként magunk elé állítva pedig mi is merhetünk ismét nagyok lenni.

Arvisura - Igazszólás

1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye, ami a Bibliához hasonlóan többszörösen kódolt szövegeket tartalmaz. Ez a magyarság egyfajta Ószövetségének is tekinthetőt, ami a mindenkori rovósámánjaink felbecsülhetetlen értékű hagyatékaként, a hun-magyar törzsek több mint hatezer éves írott, igaz történelmét írja le. Mivel magának a könyvnek meglehetősen nehézkes a nyelvezete, így igyekszem bemutatni, és közérthető módon rendszerezni, összefoglalni, néhány témát alaposabban is nagyító alá téve. A főbb témakörök alatt további almenüpontok nyithatók, s ezek alá igyekeztem feltenni néhány olyan oldalt is, melyek más-más forrásból származnak, ám jól alátámasztják az Arvisurák igazát.

Magyar nyelv és rovásírás

Igaz, már jó ezer éve annak, hogy nem használhattuk a rovásírást, mert a Római kereszténység felvételével együtt idegen betűket kellett elsajátítanunk, de hiába telt el annyi év, attól még mindig a miénk maradt, és napjainkban egyre többen meg is tanulják azt használni. Szó esik továbbá arról is, hogy híres külföldiek miként vélekednek a nyelvünkről, illetve azt is kielemezzük, hogy a magyar nyelv miként hordozza magában a teremtés tanát.

Féran - ősi névadó jegyzék

Néhány információ található itt a névadás szokásának - talán nem is hinnéd milyen régi - kialakulásáról, valamint egy kis összehasonlító elemzés az őseink által, illetve a manapság használatos utónevekről. Ha pedig valaki éppen szülői örömök elé néz, innen letöltheti az ősi névadó naptárt, amelynek köszönhetően mintegy 8600 névből választhat, s azok bármelyikének felvételét hivatalosan is engedélyeztetheti.

Tudatosság és testi-lelki egészség

Mai rohanó világunkban egyre kevesebbet törődünk magunkkal, testi-lelki épségünkkel. Ha bármi ilyen jellegű rendellenességet tapasztalunk, hajlamosak vagyunk azonnal orvoshoz vagy pszichológushoz rohanni, ami nem minden esetben lenne szükséges. Néhány jó tanáccsal szeretnénk szolgálni ahhoz, hogy a magyarság végre lekerüljön a gyógyszerfogyasztási és öngyilkossági statisztikák éléről. Ha megtanulunk kellő tudatosságot építeni a mindennapjainkba, megtanuljuk használni a valódi teremtő erőnket, úgy boldogabb életet élhetünk, s mellesleg a nagy gyógyszergyártó multi-cégek zsebeit sem fogjuk többé teletömni

Előadások, cikkek, tanulmányok

Ebben a rovatban azok óhajának szeretnék eleget tenni, akik kérték, hogy az egyes előadások anyagai is jelenjenek meg ezen a honlapon. Másrészt szintén itt kaptak helyet olyan cikkek és tanulmányok is, melyek valamely újságban vagy magazinban megjelentek.

Saját versek, novellák, regény

Mivel manapság a könyvkiadás - köszönhetően a lap- és könyvkiadók mértéktelenné vált haszonhajhászásának - meglehetősen bonyolulttá és főként költségessé vált, így úgy döntöttem, hogy inkább ingyen megosztom írásaim egy részét ezen az oldalon. Verseim és novelláim mellett az első regényem is letölthető.

Saját készítésű tortáim

Újabban elkezdtem a rokonságnak szülinapjuk alkalmából egyedi tortákat készíteni, eleddig kellő sikerrel. Látszólag ez a téma abszolút nem illik a többi, fenti témához, de ez nem teljesen igaz. Rájöttem ugyanis, hogy ez is jó módszer arra, hogy munka közben egyre közelebbi kapcsolatba kerüljek a felső énemmel, akitől időnként egészen jó ötleteket kapok. Ha munka közben kellően el tudunk csendesülni, mélyülni, - csakúgy, mint az élet bármely más területén, - akkor jönni fog az ihlet és a megoldás az esetleges problémákra. Szóval ez is egy jó módszer a teremtőerőnk gyakorlására. Kedvcsinálónak álljon itt néhány kép a legutóbb készült tortáimról.Elérhetőségeim

rimalany@mailbox.hu

miala@freemail.hu

 

Szerzői jogi figyelmeztetések

Ezen honlap információiból semmi nem használható fel pénzszerzési célra.

Szabadon megosztható másokkal mindaddig, amíg a szerző/honlapcím említésre kerül,

és az írás tartalma semmilyen módon nem változik, nincs belőle törölve, vagy nincs beleépítve.

A saját versek, novellák, cikkek, tanulmányok és regény teljes szerzői jogi védelem alatt állnak!

 

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani: Kisfaludy Györgynek és az Univerzum Universitas többi tagjának,

Novák Imre Josuának és a Fény Teljessége Szabadegyetemnek,

az AMORC Rózsa és Kereszt Ősi Misztikus Rendnek,

Duzsik Istvánné Paál Évának, Mick Szabónak (Canberra, Ausztrália),

Dr. Fabo Lászlónak (California, USA), Dr. Tamás-Tarr Melindának (Ferrara) és minden kedves barátomnak, 

akik támogattak abban hogy ez a hunlap létrejöjjön.