Megjelent új regényem!!!


Namaste!

E HUNlap oldalain - mint lentebb az látható - sokféle témát fogunk érinteni, amelyeknek látszólag vajmi kevés közük van egymáshoz. Persze ez csak a látszat, hiszen ha jobban elmélyülünk egy-egy adott témában, hamar ráébredünk arra, hogy ezek a dolgok nagyon is összefüggenek egymással. Érinteni fogjuk a régmúltat és a jelent csakúgy, mint a távoli jövőt; a Földet és a földönkívülieket, csakúgy mint más dimenziókat. És hogy miként kapcsolódnak egymáshoz ezek a látszólag teljesen eltérő témák? Nos, univerzális szinten minden mindennel összefügg. Ha a legalapvetőbb, és a világ keletkezése szempontjából elsődleges kérdést szeretnénk megvizsgálni, akkor a teremtéstannal, időfizikával, vagyis az univerzum kozmikus rendjével kell kezdenünk, s ezeket a folyamatokat és törvényszerűségeket kell minél tisztábban látnunk. Ehhez rögtön szorosan kapcsolódik a lélek megismerése, hiszen mihelyst létrejött a világ, a Teremtő felosztotta magát megannyi apró szikrára, melyek révén a legkülönfélébb dolgokat tapasztalhatja meg. Így lettünk mi, emberek, de rajtunk kívül számos más, földönkívüli faj is. Lényünk központi része a lélek, így evidens, hogy ennek szerkezetét és működését is célszerű tanulmányoznunk ahhoz, hogy saját magunkat, embertársainkat, és a teljes környezetünket megismerhessük. S ha már tisztában vagyunk a lélek működésével, evidenssé válik, hogy valójában Halál sincs, csak Élet. Ismerjük hát meg az életek közti létet, más dimenziókat, és más lényeket is. Ha már van némi fogalmunk a lélek evolúciós útjáról, akkor megérthetjük azt is, miért állunk jelenleg egy újabb korszakváltás küszöbén, s hogy mit is jelent ez pontosan a számunkra, avagy a Földünk számára. S ha már korszakváltás, talán nem árt látni, hogy milyen választás előtt is állunk egyúttal. Mert az emberek sorsa – attól függően, hogy pozitívokká, negatívakká vagy semlegesekké válnak, – más és más életutat rejt a közeljövőre nézve, függetlenül attól, hogy valaki hisz-e ebben vagy sem. De nem csak az emberek sorsa vetülhet elénk, hanem az egész nemzetünknek, a magyarságnak a sorsa is. Ezért központi kérdés manapság, hogy konkrétan ki, milyen földi szerepet vállal magára: a közért tesz valamit, vagy inkább csak a maga boldogulásával van elfoglalva. Törődik másokkal, a környezettel, próbál örömet szerezni, segíteni, tanítani másokat, vagy közömbös marad mindezekkel szemben? Hiszen ezek a tényezők azok, amelyekkel a jövőnk történelmét írjuk. Persze az is tanulságos lehet, ha belepillantunk őseink róvott történelmébe, az Arvisurákba is, hiszen akkori beavatottjaink sokkal magasabb tudatossággal bírtak, mint a ma embere, így példáikból is okulhatunk. Számunkra is fokozottan fontos manapság, hogy megtanuljunk tudatossá válni, s hogy mi magunk vigyázzunk testi-lelki egészségünkre, s ezt ne külső személyektől várjuk. Hiszen mindenki önnön maga tud a legtöbbet segíteni magának. S ha sikerül magasabb tudati szintre lépnünk, akkor közvetlen közelről tapasztalhatjuk meg a lélek evolúciójának egy fontos lépését, hiszen az visszahat arra, s a spirálszerű fejlődés egy újabb fokára érünk...

 

De bármelyik témáról is legyen szó, a lényeg, hogy a kedves olvasók kicsit mélyebben is elgondolkodjanak azok mondanivalóin, s átszakítva a rohanó, ámde mégis szürke hétköznapok igen erősen körénk szőtt hálóját - új értelmét leljék az emberi létnek. Mert ha ez sikerül, akkor idővel talán egy magasabb tudatszintre léphetünk, és egy teljesen új korszak köszönhet ránk.


Teremtéstan - a rejtett kozmikus tudás

Hogyan keletkezett a világunk? Milyen kozmikus törvények uralkodnak felettünk? Hol és milyen szakrális kódok vannak beépítve az egyes művészeti ágak terméseibe? Mitől szakrális a magyar nyelv, és mitől Teremtőhöz/Forráshoz közeli a magyar rovásírás? Ezeket csak akkor érthetjük meg igazán, ha van némi fogalmunk a bennünket körülvevő világ kialakulásának mikéntjéről, a teremtés tanáról és az univerzum szerkezetéről. Ehhez nem elég hinni Istenben - sokkal inkább meg kell őt ismerni!


 A lélek útja és halhatatlansága

Elvileg ugyan több szakma és tevékenység is foglalkozik az emberi lélekkel, azonban furcsa módon sem a lelkészek, papok, sem a pszichológusok, pszichiáterek nem képesek teljes képet festeni annak tényleges jellemzőjéről, működéséről, vagy netán az evolúciós útjáról. Pedig ez a lényünk legfontosabb része, ami halhatatlan, és minden előző és elkövetkezendő életünkben, azoknak minden egyes pillanatát felügyeli, illetve a fejlődéséhez szükséges körülményeit megteremti. Tudásunk ezen hiányosságait pótolandó ebben a rovatban éppen ezekre a  kérdésekre igyekszem válaszokat keresni.
Földönkívüliek és "földi idegenek"

Azt hiszem napjainkban már egyre több ember elhiszi, hogy valóban léteznek rajtunk kívül más bolygókon is civilizációk, akik időnként ide is látogatnak a Földre. Nem is beszélve azokról, akik eleve itt élnek, csak mi nem tudunk / nem akarunk tudni róluk. Bár senkit nem szándékozom meggyőzni semmiről, azért igyekszem itt több különböző bizonyítékot felsorakoztatni. Azokról is, akik teremtésünk óta figyelemmel követik az esetlen fejlődésünket, s akiknek rengeteget köszönhetünk, és persze azokat is, akik hogy úgy mondjam, a mérleg másik serpenyőjét képviselik.


Korszakváltás és jövőkép

Ebben a rovatban többnyire olyan írások kaptak helyet, amelyek valamiképpen az emberiség jövőjével kapcsolatos jövendölésekről szólnak. Főként a nagy port kavart un. 2012.12.21-re várt korszakváltásról lesz itt szó. Egyesek az egész világ pusztulását várták ettől a dátumtól, míg mások úgy tartják: épphogy egy nagy felemelkedés, dimenzióváltás részesei lehetünk hamarosan. Észérvekkel igyekszem rendet rakni a megannyiféle információ között, miközben kiderül, hogy mindkét csoport hívőinek igaza lehet.


Magyar lélek, magyar sors

Mai világunkban már igencsak szétkuszálódott a magyarság fogalma. Pedig magyar állampolgárnak vagy magyar lelkületűnek lenni, korántsem ugyanazt jelenti. Az itt található oldalakon ezzel a témával kapcsolatos információkat szeretnék megosztani - amennyire lehet - politikamentesen. Ugyanis sem a Trianoni dekrétumban, sem az alakulóban lévő Hun Kisebbségben nem a politikát kell meglátnunk, hanem a magyarság sorsát, s legyen az akár negatív, akár pozitív dolog, le kell vonnunk belőle a megfelelő konzekvenciát. Hibáinkból tanulva, s eleink ősi tudását példaként magunk elé állítva pedig mi is merhetünk ismét nagyok lenni.Arvisura - Igazszólás

1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye, ami a Bibliához hasonlóan többszörösen kódolt szövegeket tartalmaz. Ez a magyarság egyfajta Ószövetségének is tekinthetőt, ami a mindenkori rovósámánjaink felbecsülhetetlen értékű hagyatékaként, a hun-magyar törzsek több mint hatezer éves írott, igaz történelmét írja le. Mivel magának a könyvnek meglehetősen nehézkes a nyelvezete, így igyekszem bemutatni, és közérthető módon rendszerezni, összefoglalni, néhány témát alaposabban is nagyító alá téve. A főbb témakörök alatt további almenüpontok nyithatók, s ezek alá igyekeztem feltenni néhány olyan oldalt is, melyek más-más forrásból származnak, ám jól alátámasztják az Arvisurák igazát.


Magyar nyelv és rovásírás

Igaz, már jó ezer éve annak, hogy nem használhattuk a rovásírást, mert a Római kereszténység felvételével együtt idegen betűket kellett elsajátítanunk, de hiába telt el annyi év, attól még mindig a miénk maradt, és napjainkban egyre többen meg is tanulják azt használni. Szó esik továbbá arról is, hogy híres külföldiek miként vélekednek a nyelvünkről, illetve azt is kielemezzük, hogy a magyar nyelv miként hordozza magában a teremtés tanát.Féran - ősi névadó jegyzék

Néhány információ található itt a névadás szokásának - talán nem is hinnéd milyen régi - kialakulásáról, valamint egy kis összehasonlító elemzés az őseink által, illetve a manapság használatos utónevekről. Ha pedig valaki éppen szülői örömök elé néz, innen letöltheti az ősi névadó naptárt, amelynek köszönhetően mintegy 8600 névből választhat, s azok bármelyikének felvételét hivatalosan is engedélyeztetheti.Tudatosság és testi-lelki egészség

Mai rohanó világunkban egyre kevesebbet törődünk magunkkal, testi-lelki épségünkkel. Ha bármi ilyen jellegű rendellenességet tapasztalunk, hajlamosak vagyunk azonnal orvoshoz vagy pszichológushoz rohanni, ami nem minden esetben lenne szükséges. Néhány jó tanáccsal szeretnénk szolgálni ahhoz, hogy a magyarság végre lekerüljön a gyógyszerfogyasztási és öngyilkossági statisztikák éléről. Ha megtanulunk kellő tudatosságot építeni a mindennapjainkba, megtanuljuk használni a valódi teremtő erőnket, úgy boldogabb életet élhetünk, s mellesleg a nagy gyógyszergyártó multi-cégek zsebeit sem fogjuk többé teletömni.


Előadások, cikkek, tanulmányok

Ebben a rovatban azok óhajának szeretnék eleget tenni, akik kérték, hogy az egyes előadások anyagai is jelenjenek meg ezen a honlapon. Másrészt szintén itt kaptak helyet olyan cikkek és tanulmányok is, melyek valamely újságban vagy magazinban megjelentek.Saját versek, novellák, regény

Mivel manapság a könyvkiadás - köszönhetően a lap- és könyvkiadók mértéktelenné vált haszonhajhászásának - meglehetősen bonyolulttá és főként költségessé vált, így úgy döntöttem, hogy inkább ingyen megosztom írásaim egy részét ezen az oldalon. Verseim és novelláim mellett az első regényem is letölthető.Légy kreatív - meg tudod csinálni...!

folap-kep-12Látszólag ez a téma abszolút nem illik a többi, fenti témához, de ez nem teljesen igaz. Rájöttem ugyanis, hogy bármelyik kreatív tevékenység tökéletes módszer arra, hogy munka közben egyre közelebbi kapcsolatba kerüljek a felső énemmel, akitől időnként egészen jó ötleteket kapok. Ha munka közben kellően el tudunk csendesülni, mélyülni, - csakúgy, mint az élet bármely más területén, - akkor jönni fog az ihlet és a megoldás az esetleges problémákra. Szóval ez is egy jó módszer a teremtőerőnk gyakorlására.Elérhetőségeim

sikila66@gmail.com

miala@freemail.hu

 

Szerzői jogi figyelmeztetések

Ezen honlap információiból semmi nem használható fel pénzszerzési célra.

Szabadon megosztható másokkal mindaddig, amíg a szerző/honlapcím említésre kerül,

és az írás tartalma semmilyen módon nem változik, nincs belőle törölve, vagy nincs beleépítve.

A saját versek, novellák, cikkek, tanulmányok és regény teljes szerzői jogi védelem alatt állnak!

 

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani: Kisfaludy Györgynek és az Univerzum Universitas többi tagjának,

Novák Imre Josuának és a Fény Teljessége Szabadegyetemnek,

az AMORC Rózsa és Kereszt Ősi Misztikus Rendnek,

Duzsik Istvánné Paál Évának, Mick Szabónak (Canberra, Ausztrália),

Dr. Fabo Lászlónak (California, USA), Dr. Tamás-Tarr Melindának (Ferrara) és minden kedves barátomnak, 

akik támogattak abban hogy ez a hunlap létrejöjjön.