A csodák nem a természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk.” (Szent Ágoston)

„Univerzumunkban arra a frekvenciára hangolódtunk, amely a fizikai valóságnak felel meg. Ugyanakkor végtelen számú párhuzamos valóság létezik velünk együtt, ugyanabban a szobában, csak mi nem vagyunk képesek rájuk hangolódni.” (Steven Weinberg Nobel-díjas kvantumfizikus)

„Maguk az atomok és az elemi részecskék nem valósak; csupán eshetőségek és lehetőségek világát alkotják, nem szilárd dolgokét és tényekét.” (Werner Heisenberg Nobel-díjas kvantumfizikus)

„Ha a világegyetem titkait kutatod, energiában, frekvenciában és rezgésben gondolkodj” (Nikola Tesla)

"A tudat hatást tud gyakorolni az anyagra. Annak a ténynek felfedezése még előttük áll, hogy a tudat teremti és formálja az anyagot." (Seth könyve)

"A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.” (Albert Einstein)

                            

„Soha el ne felejtsétek: Atyánk teremtette a nagy Világmindenséget. A Fiú ősi erejénél fogva új ALKOTÁS-ra képes. Az Anya Életet teremtő rügyeket fakasztva benépesíti a Földet. Ahhoz pedig, hogy az ős TEN munkáját elvégezhesse, az ANYA szerint kell a FÖLD, NAP, LEVEGŐ és VÍZ az élet folytatásához. Mivel mi VAN-ISTEN népe vagyunk, abban MANI ősi tanítása szerint sem Jézussal, sem Mohameddel nem ellenkezünk, hogy az Ősten a mi szerető Atyánk, aki az Égből származó szellemével Fia bennünk az ő tudását iparkodik megalkotni, mivel a NAP-nak, VÍZ-nek, FÖLD-nek a LEVEGŐ által lelket ad és összeköti azokat teremtő erejével.”   (236. O. Arvisura – XII. Oscus tábla; Kr. u. 181-890. – Tarkacs és Nyék rovása)

A fenti sorok talán sokak számára egyszerű vallási megfogalmazásnak, vagy ami még rosszabb, puszta zagyvaságnak tűnhet, pedig valójában igen komoly kozmikus tudást takar. S ha megfigyeljük a sorok rovásba fektetésének időpontját, talán érdemes elgondolkodnunk egy picit, hiszen ebben az időben még sehol sincs a kereszténység, annál inkább létezett viszont az ősi magyar vallás és műveltség. Vajon mit tudhattak az őseink a teremtés tanáról, a világ működéséről, amit mi már nem, legfeljebb csak foszlányokban?

A világon sokan gondolkoztak már azon, és sokféleképpen próbálták megmagyarázni, hogy hogyan is történhetett a világ teremtése. Sokáig úgy tűnt, hogy ebben a kérdésben sohasem lesz megegyezés, hiszen a vallások és a materializmus által felvázolt, - egymáshoz képest igen szélsőségesnek mutatkozó - elképzeléseket lehetetlen közös nevezőre hozni. Magyarországon azonban létezik egy csoport, akik megkísérelték ezt a lehetetlent - úgy tűnik kellő sikerrel. Ez az új - bár a hivatalos szervek által el nem ismert - tudományág az úgynevezett időfizika. A kifejezés alatt pedig a világ keletkezését, az univerzum szerkezetét vizsgáló tudományos munkásságot kell érteni. Több éves kutatómunka során a magyar időfizikusoknak sikerült végig modellezniük a teremtés egész folyamatát, figyelembe véve mind a fizikai törvényszerűségeket, mind azt a sok rejtett tudást, amit az egyes vallások és kultúrák szent iratai, fennmaradt emlékei, hagyatékai megőriztek az utókor számára. Másrészt napjaink legújabb tudományága, a kvantummechanika által tett felfedezések is tökéletesen illeszkednek ezekhez az elméletekhez. Bár a teremtés folyamata sokkal bonyolultabb és összetettebb dolog annál, mintsem hogy egy oldalban össze lehetne foglalni azt, ám az alábbiakban mégis kísérletet teszek arra, hogy felvázoljam az elmélet lényegét, pusztán azért, mert e nélkül nehezen lehet megérteni a honlapon található egyéb anyagok mondanivalóját.

A teremtés tana

Tórem mitológia

Karácsonyi teremtéstan szimbolikák

Minden meggy EGY-re megy -

- egy gyermekmondóka üzenete

A répa, az egér meg a teremtéstan

A szólásainkban rejlő tudás

Gondolatunk mozgató és teremtő ereje

Nobel-díjas kutatók

 

Kapcsolódó linkek:

- Mi a csudát tudunk a világról-I: http://www.youtube.com/watch?v=zA47YBsuOks

- Mi a csudát tudunk a világról-II: http://www.youtube.com/watch?v=G58JhP_bxrM&feature=related

- Thrive! – Növekedj c. film: http://www.youtube.com/watch?v=nMmZC4z5BcI&feature=related

- A Titok c. film magyarul: http://www.youtube.com/watch?v=N1S2bGh9hGc

- A villanykörte összeesküvés: http://www.youtube.com/watch?v=UmatL75dO3c

- A Vénus project: http://www.youtube.com/watch?v=zFbMZcCM1aY

- Kulturális kreatívok: http://www.youtube.com/watch?v=uh9-km_FOQU&feature=related

- T-akták - A zseniális Tesla: http://www.youtube.com/watch?v=FgSRAQrLkJM&feature=related

- Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége http://www.youtube.com/watch?v=rzAb8wjUUQ0&feature=related

- Mire jó a kvantumfizika?: http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/46-mire-j%C3%B3-a-kvantumfizika?.html

- Anyag nem létezik: http://vimeo.com/58914071?honnan=Nemzeti_Hirhalo

- Balogh Béla: www.baloghbela.hu

 

A témához ajánlott irodalom:

- Kisfaludy György: A teremtés üzenete

- G. R. Wawe és T. Z. Marshal: Az energia titka

- Jane Roberts: Seth megszólal

- Jane Robers: Seth könyve

- Neale Donald Walsh: Beszélgetések Istennel I-II-III.

- Neale Donald Walsh: Istennel az öröklétben; Egységben Istennel

- Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka I-II.

- Máté Imre: Yotengrit I-II-III.

- Albert Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete

- Stephen W. Hawking: Az idő rövid története

- Kocsis István: Nikola Tesla és az Univerzum titka

- Baird T. Spalding: Távolkeleti mesterek élete és tanításai

- G.Harry Stine: A mozgató gondolat

- M. Zoltán: A téridő kulcsa: A tudat

- H. P. Blavatsky: Titkos Tanítás I.

- Masaru Emoto: A víz rejtett bölcsessége

- James Redfield: Mennyei Prófécia

- Balogh Béla: Végső Valóság

Ajánlott web oldalak:

- Kisfaludy György – Terembura lapja: http://xoomer.virgilio.it/terembura/startlapok/ujstartlap.html

- Kocsis Ferenc lapja: http://esemenyhorizont.uw.hu/

- Kulturális kreatívok filmek: www.KulturalisKreativok.tv

- Enigma – fix tv: http://fixhd.tv

- Paranormális - te hiszel?: http://paranormal.hu

 

Vissza