Hikszosz-óm

 

Buda fejedelem lányának, Arannak az Égi származású Ten vitéz volt az első férje, aki a Turra hegyeiből hozott kövekből felépítette Ten várost. Az ő házasságukból született első fiukat Ménesnek nevezték, aki apja városa mellett felépítette Ősten kegyhelyét, s azt papi várossá tette. Mivel Ménes irányítása alatt nagy jólétben, bőségben éltek, megválasztották őt királyukká. Ten halála után Aran Samasna-Pistihez ment feleségül, aki látván, hogy az urukiak nem használnak lovakat, ezért az általa, illetve a hunok által használt egész lóállományt átengedte Ménesnek, aki a birodalom nyugati oldalának biztosítása végett megalapította a maga lovas-fejedelmi birodalmát. Ménes birodalmára nézve állandó veszélyt jelentettek az Atlantiszról menekülő különböző tengeri népek, akiket sokatmondóan csak sáska népeknek neveztek. Ezek miután elárasztották a Földközi-tenger egész vidékét, letelepedtek Afrika északi részén is. Mértéktelen erdőírtást végeztek, ennek a végeredményeként keletkezett aztán a Szahara. Az élelemhiány miatt gyakran betörtek az újonnan épült etruszk telepekre  és Ménes birodalmába is. Ménes fiai: Nap-Kira, Narmen, Hor-aba és Khadafi voltak. Nap-Kira az apja hódításai nyomán új várost alapított, On napisten városát, ahol Amun papjai 45.000 évről szóló feljegyzéseket őríztek. 15 éves korában elvette Amun főpap lányát feleségül, majd újabb várost alapított meg: Amun-ómot. Narmen szintén létrehozott egy új települést, Tébát, amelyet szellemi központtá varázsoltak. A város felszentelésekor meghalt Ménes. Téba szentélyében temették el. Hor-Abát, aki papnak tanult, Osiris (Őrsúr) fogadta örökbe és nevelte fel, mivel neki nem volt gyermeke. Halála után ráhagyta a birodalmát. Szakhara mágus lányát, Szalajkát vette feleségül, és új fejedelmi várost hozott létre, amit apósa után Szakharának neveztek. Hor-Aba legnagyobb fia, Athotis Anu városát építette fel, majd később pedig Hetevaret uralkodói várost és Bothon-Esthon birodalmai felett uralkodott. Ménes legkisebb fia, Kadhafi mágus Hetevaretben uralkodott, de alapított egy tengeri birodalmat is és kereskedelmi kapcsolatot épített ki Etur fejedelem népével.

A majdani Észak-Egyiptom uralkodója Seth, Dél-Egyiptomé pedig Hórusz volt. Ménes csak az első birodalmat alapította meg, Esthon és Bothon területét kisebb királyságokra osztotta fel, de Egyiptom majdani egyesítése – a jelenlegi történelemkönyvek állításával ellentétben - Toth, azaz Tudó nevéhez fűződik. Ő volt Karnak főpapja és Nippurban tanult. Felépítette az új Meni fővárost. Amikor a Vörös-föld és Fekete-föld között háború dúlt, ő mezítláb, egy durva köntöst a vállára vetve elindult, hogy végigjárja a királyságokat és meggyőzze a veszekedőket az egyesülés szükségességéről.

Ménes birodalmában, Havarut városában került sor Kr.e. 3970-ben a soros birodalmi nagyszalára, melynek - túl a témák egyébként is nagy jelentőségén – igen nagy hordereje volt, hiszen néhány Szíriuszról jött vendég is részt vett rajta!

Az Élet Temploma sokáig Nippurban volt, majd amikor azt veszély fenyegette, a szellemi központot áttelepítették Karnakba.

Magya-Ménes családfája

Vissza