Hunor és Magyar

 

Hangun, a 24 Hun Törzsszövetség nagyfejedelme méltóságos, igen kiváló uralkodó volt. Jó tulajdonságai miatt megszerezte a kinaj trónt is Huó császár néven. A kínai császárlánnyal történt esküvője utáni második évben koronázták meg. Élete végén, felesége halála miatt újból megnősült. Káspivárból Magyor fejedelem leányát, Megyerját vette el feleségül.

Házasságukból Megyerjának ikrei születtek. Hunyor napjáról az egyiket Hunyornak, míg a másikat nagyapjukról Magyornak nevezték. Huó császár azonban nem sokáig örülhetett fiainak, mert hirtelen meghalt.

Gyermekeit Megyerja nevelte. Sámánképzés ürügyén Ordoszban biztonságban éltek, de amikor Megyerja meghalt, az ifjú sámánok a féltestvéreik részéről üldözésnek voltak kitéve. Uruk-Dargin nagybátyjuk Káspivári birodalmába menekültek, s a Meótiszban elrejtőztek. Öt év múltán egy ligetes erdőben történt vadászatukon asszonyokra és vígan játszó leányokra bukkantak. Elvegyültek köztük, s megismerték ott Dul alán fejedelem két szép leányát. Megszerették egymást. Hunyor és Magyor a két fejedelmi lányt megszöktette.

Dul fejedelem a szelíd természetű Magyort később megszerette, és arra kérte, hogy ne járjon kalandozásra, inkább maradjon birtoka közelében. Felajánlotta neki fele birodalmát, a kisfejedelmi részt. Magyor megfogadta a jó szót, s letelepedett feleségével a turgai kapu közelében. Kincses birodalma az Etil folyóig terjedt. Semmilyen törzsi szövetséghez nem csatlakozott. Ezért lovasai békességben éltek.

Hunyor harciasabb természetű volt. Elment Ordoszba, Pusztaszeren megnyerte a Nagy-Süánt és vele együtt a fővezéri méltóságot. Részt vett a bugáti sámánképzésen és Ordoszban fősámánná tették. Ekkor újra egységbe szervezte a 24 Hun Törzsszövet­séget. A japon, manzsu, nanáj törzsektől Ordosz és Káspivár térségén át egészen a pannon ifjak földjéig egységes lett a Hun Törzsek Szövetsége.

Hunyort a fejedelmi székben fia, Bagamér követte. A fősámáni vetélkedőn Jákó úz sámán győzött és Bagamér húgát, Bősárkányt vette el feleségül. Bagamér öccse, Udin sértődöttségében, mivel nem őt tették meg kisfejedelemmé, hanem Uruk­Dargin fiát, Ojbárszt, kivonult Ordosz térségéből és a Káspivár birodalmában lakó jász fővezér leányát, Karit vette el feleségül és Pannónia mellé költözött. Két fia már Pannonföld Pécs-Tórem városában született: Ruga és Upor. Ugyanis Udin, majd fia a nyugati lázadók ellen a római birodalom segítségére siettek. A Rómával való szövet­séget még Hunyor nagyfejedelem hozta létre.

 

Vissza