Tudatos életmód: a teremtőerő gyakorlása

 

Napjainkra a lakosság nagy része szenved valamilyen többé vagy kevésbé súlyos betegségtől. A családok fele olyan komoly adósságban úszik, ami visszafizetésére nem is látnak reális esélyt. Rengeteg a munkanélküli, egyre többen közülük már a lakásukat is elvesztették, akik pedig még dolgozhatnak valahol, azok túlhajtottak és stressztől szenvednek. Mégis azt állítom, hogy van megoldás minden bajra, hiszen nem azért léptünk a teremtés színpadára, hogy szenvedjünk, hanem hogy tanuljunk és fejlődjünk. Ilyen módon nem haraggal kell gondolni a globális hatalom birtoklóira sem, hanem a tanítót kell meglátnunk bennük. S hogy mire tanítanak? Főképpen arra, hogy ha nem akarunk modernkori rabszolgák maradni, akkor fel kell ébrednünk és a saját kezünkbe kell vennünk a sorsunkat. Aki pedig kellőképpen elszánt és kitartó, garantáltan sikerülni is fog. Lássuk, melyek azok a legalapvetőbb szokásaink, melyeken sürgően változtatnunk kell ahhoz, hogy sikert érjünk el a sorsunk jobbra fordítása érdekében. Alapjában véve két nagy csoportba lehet sorolni ezeket:

 

1.       Életünk minden területén legyünk tudatosak! Minden, amit teszünk, legyen indokolt!

Akármiről is legyen szó, legyen célja és értelme annak, amit teszünk. Milyen konkrét dolgokat értek ez alatt – néhány példa:

 

 

2.       Tanuljunk meg pozitívan gondolkodni és használjunk a képzelőerőnket!

A képzelőerőnek bizonyítottan valódi teremtő ereje van.  Hogy jobban megértsük miként is működhet ez a dolog, először azt nézzük meg, hogy mi is az a gondolat. A gondolat nem más, mint egy bizonyos frekvencia, egy vibrációs jelenség, ami bár az agyban keletkezik, de a szellem- és lélekenergia vibrációinak kölcsönhatásából ered. A gondolat a vonzás kozmikus törvényének engedelmeskedve működik, így az általa keltett rezgések hatással vannak a környezetünk vibrációira is. Ha tehát valamit elég erősen vizualizálunk, az megjelenik a térben is, először csak az asztrális síkon, de ha elég erős a rezgés, akkor előbb-utóbb a fizikai síkon is. Épp ez az, amire a Bibliában is utalnak azzal, hogy Isten a saját képére teremtette az embert: teremtőképességgel bírunk, azaz szó szerint átalakíthatjuk a környezetünket, sőt az egész életünket is. Mindezt egyre jobban alátámasztják már bizonyos pszichológiai kísérletek. Bizonyára mindenki hallott már olyan kísérletről, amikor különböző helyiségbe zárt alanyok egymásnak gondolatilag kivetítették egy fotó képét, s a vevő alany azt meglepő pontossággal le tudta rajzolni. De a kvantumfizikai kutatások is egyre érdekesebb eredményeket hoznak a felszínre. (lásd Gondolatunk mozgató és teremtő ereje c. cikkben) Az un. Placebo hatás is bizonyára ismert mindenki előtt: ezek olyan „látszólagos gyógyszerszerek”, amelyek nem tartalmaznak valódi hatóanyagokat, érdekes módon a paciensek mégis tényleges javulást érnek el, ha beveszik őket. Ezt az orvosok lelki vagy pszichikai okokkal magyarázzák, valójában azonban itt sincs szó másról, mint a kezelésbe/gyógyszerbe vetett hit erejéről.

Egy Emoto nevű japán kutató a vízzel végzett kísérleteket, s ezek során szerzett tapasztalatairól már számos könyvet is írt. Rájött arra, hogy ha a vizet különböző rezgéseknek teszi ki, azok képesek átalakítani annak szerkezetét. A kellemes zene, a szép szavak, az imák vagy egyéb pozitív dolog hatására a megfagyott víz gyönyörűbbnél gyönyörűbb kristályokká állt össze (érdemes rákeresni a neten, fantasztikus fotók készültek ezekről). Ellenben a mobiltelefonok vagy számítógépek mellett tárolt vízminták rövid időn belül szétrombolt struktúrájúvá váltak, és közepükön fekete lyuk keletkezett. Ugyanígy teljesen összezavarodott struktúrát mutatott, ha rossz gondolatokkal, agresszióval, kemény rockzenével hatottak rá.

Orosz kutatók is érdekes eredményekre jutottak a legutóbbi DNS-vizsgálataikat követően, s ezekkel egyúttal magyarázatul is tudnak szolgálni bizonyos parajelenségekre, melyek mellett általában el szokott sétálni a tudomány. Ilyenek pl. az intuíció, a tisztánlátás, a csodás spontán gyógyulások, öngyógyítások, a mentál hatása a klímára, stb. Rájöttek arra, hogy ha a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavakkal befolyásolják, és ezzel újra lehet programozni őket. Ezek a felfedezések egy teljesen új típusú orvostudománynak nyitják meg a kapuit, hiszen a műtétek (ami egy durva beavatkozás a test számára) és a „vegyszeres” kezelések helyett elegendő lenne átprogramozni a DNS-t.  (Erről bővebben itt: https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/kzvettsek/dns-vltozsok-hogyan-kezeljk-ket)

Amint látható, az élet számos területén bebizonyosodott már az, hogy a különféle rezgések, így a gondolat is, milyen nagy hatással van ránk, illetve egész környezetünkre. Ne higgyük azt, hogy erre csak bizonyos veleszületett képességgel rendelkező emberek képesek. Amit az ember el tud képzelni, azt el is érheti” – mondta egykor W. Clement Stone. Ez a képesség mindenkiben megvan, legfeljebb még nem tanultuk meg kiaknázni. Most azt a korszakot éljük, amikor ezt meg kell tanulnunk.

A legfőbb probléma jelenleg a negatív gondolkodásunk. Az ezekhez hasonló gondolatokkal, mint hogy „Nem akarok elkésni”, „Biztos dugig lesz a parkoló és nem találok helyet”, „Úgy érzem, beteg leszek”, „Hogy nézek ki, megint tiszta fekete karikás a szemem alja” – éppen saját magunk ellen dolgozunk, hiszen a negatív dolgokra összpontosítunk, ezáltal pedig épp azokat erősítjük meg. Ha tehát meg akarjuk változtatni a körülményeinket, akkor elsősorban a gondolkodásunkat kell átalakítani. Ezért is nagyon káros a legtöbb tv-műsor, mert az embert nap, mint nap nyakon öntik mindenféle információ-halmazzal, s a végén már nem vagyunk képesek gondolkodni tőle, elzombisodunk.

A megoldás rém egyszerű: csakis pozitív kijelentéseket tegyünk! „Pont ott van egy szabad parkoló, ami rám vár.” „Épp odaérek a vonathoz”.” Találok olyan állást, ami épp nekem való”. Fontos, hogy ne csak kimondjuk, hanem el is higgyük ezeket a kijelentéseket.

“Nem adta meg Isten az embernek a hatalmat, hogy teremtsen, úgy mint ő teremt, azzal, hogy a saját hasonlatára és képmására teremtette? És nem várja el Isten az embertől, hogy ezt a hatalmat ugyanolyan szabadon és ugyanazon a módon használja mint Ő maga? Mégpedig úgy hogy először belátja a szükséget, aztán elképzeli a jót, az eszményt amit a tudatában fogva tartott formát fogja betölteni az Egyetemes Szellem-lényegből, majd kiküldi az igét, hogy megteljen a forma és az úgy történik és az jó.” (Jézus)

Nézzük meg, hogy ha egy konkrét vágyunkat szeretnénk valóra váltani, melyek azok a lépések, amelyeket sorban meg kell tennünk ahhoz, hogy valóban teremtővé váljunk. Az mindenképpen szükséges hozzá, hogy elhiggyük, belássuk azt, hogy az ember egy hármas-egység, szellemből, lélekből és testből létező, s mint ilyen, az Isteni erő/Krisztus/a Teremtő energiája/a Forrás rezgése bennünk van, rajtunk keresztül képes megnyilvánulni. Ha a gondolatainkban megkülönböztetést teszünk Isten/Krisztus/Teremtő/Forrás és magunk között akkor a látható világban is elválunk tőle. Ahogy Jézus mondja: Szellem az eredeti, rezgő, teremtő erő; azáltal, hogy elismered, vagy tudod, hogy létezik; elsajátíthatod a szellemet és használhatod annak erejét, lépj egyszerűen kapcsolatba vele, az teljesen a szolgálatodra fog állni. Akkor neked az egy örök eredeti kimeríthetetlen élet forrása lesz, belül tebenned. Erre nem szükséges hosszú évekig tanulni, és nem kell nehéz gyakorlatokat végezni vagy nélkülözéseket dacolni és dolgokról lemondani. Csak fogadd el és lásd be, hogy ez a rezgés létezik és engedd azt általad áramlani…  Vedd tudomásul, hogy a láthatatlan Egyetemes Lényegben, amiben mi mindannyian járunk-kelünk, vagyunk és élünk, minden ami jó és tökéletes, készen várakozik, hogy a hit által látható formába, vagy megjelenésbe kerüljön.”

“Isten nem egy nagy lény rajtad kívül, amit te behelyezhetsz tebeléd és aztán a világnak megmutathatod. Isten az a hatalom benned, amelyet a te gondolaterőd ébreszt fel és élénkít. Jóllehet ez az erő benned van és mindenütt körülötted, de az munka nélkül marad, míg te rá nem gondolsz és tudod, hogy létezik, akkor te azt látni fogod határtalan mértékben belőled kiáramlani. Akkor azt megmutatod a világnak, és a világnak haszna van belőle.

Azon TUDAT által, hogy ez a hatalom valóban létezik és majd annak teljes bizalommal való használatával hamarosan teljes egészében egy élő tudattá válik benned. Hamarosan TUDNI fogod, hogy az a hatalom belül tebenned és általad mindent kinyit. Ha engeded azt átáramlani benned, akkor minden alkalommal készen fog állni, hogy hozzád ömöljön. Aszerint áramlik hozzád, ahogyan te azt belőled engeded kiáramlani. Lépj előre mint Isten és küld azt ki. Ez Isten, a te Atyád belül tebenned és az Atya és te egy vagy. Nem szolga, hanem FIÚ, az Első Ok Fia. Minden ami ÉN VAGYOK, a tied, mert te ÉN VAGYOK. Nem én vagyok az, aki a munkát végzi, ez az ÉN VAGYOK, az Atyában és az Atya bennem, aki nagy dolgokat hoz létre. Ha te tudod, hogy te az Atyával egyesülve dolgozol, akkor nincsenek korlátozások, nincsenek határok, te tudod, hogy az Isteni jogod, minden dolgot végbe vinni.”

„Az a tény, hogy az ember ennek a sugárzásnak nincs tudatában, nem váltóztat semmit a valóságon. Azzal, hogy először hiszel létezésében, utána meggyőződsz róla, létezésének tudatába jutsz, akkor azt használhatod.”

Vissza