Miként hanyatlott az emberiség testi-lelki egészsége idáig?

 

Bizonyára sokan hallottak már arról, hogy valaha a földi emberiség sokkal fejlettebb volt a mainál. Számos civilizáció hagyott hátra maga után olyan nyomokat, amelyek megkérdőjelezhetetlenné teszik azt a tényt, hogy bizony sokkal fejlettebbek voltak nálunk (lásd pl. a gízai piramisok építményeit, az olmék, vagy akár az ős-magyar kultúra nyomait, stb.) Itt nem feltétlenül csak a technológiák fejlettségéről van szó, sokkal inkább az emberek spirituális képességéről, bár a kettő nagyban összefügg egymással (gondoljunk csak arra, hogy ha bármit, akár saját magunkat is képesek lennénk teleportálni, nem lenne pl. szükség többé emelő eszközökre, szállító járművekre – kvázi ilyen leletek ezért nem is kerültek elő azokból az időkből). Az egykori aranykorban az emberek természetes módon rendelkeztek bizonyos paraképességekkel, melyeket mára nem csak hogy elvesztettünk, de a tudomány természetfelettinek is nyilvánít. Ezzel együtt az akkori emberiség egészségi állapota is messze jobb volt, mint ma, sőt, az átlagéletkoruk is többszöröse volt a mainak. Ha így volt, akkor hogyan tudott ekkorát hanyatlani az emberiség?

Nos, úgy, hogy egy bizonyos csoport idővel átvette az irányítást felettünk, és úgy csináltak belőlünk rabszolgákat, hogy azt a legtöbben észre sem vették. Ez az a világuralmi elit, akik napjainkban is minden fontos irányítást – úgy, mint pénzintézetek, energiaipar, fegyvergyártás, egészségügy, média, kormányzatok, stb. – mind az irányításuk alatt tartanak. Hosszú-hosszú évek munkája alatt építették ki azt a bonyolult hálózatot, amely teljesen keresztülszőtte az egyes önállónak gondolt országokat, amelyeknek valójában soha nem is létezett valódi autonómiájuk. Jobbesetben is csak egyfajta látszat demokrácia működik náluk, mint ahogyan nálunk, magyaroknál is. (Hogy hogyan épült ki ez a világuralmi elit, és konkrétan kik állnak a hátterében, arról egy külön cikkben ejtek szót, amely itt olvasható. ) Ha tehát valakiben felvetődne az a kérdés, hogy a magyar kormány, az egészségügy vajon miért nem tesz semmit a kétségbeejtő egészségügyi statisztikák javítása érdekében, hát az előzőekből már világosan ki is következtethető a választ: nem áll az érdekükben.

Milyen eszközökkel tartanak sakkban bennünket?

A világot uralmába vevő erők nagyon sokféle módszert bevezettek az emberek spirituális és egészségi állapotának leépítése végett. Hiszen az ily módon legyengített egyedeken sokkal könnyebb uralkodni, egyszerűbb irányítani őket. Az utóbbi néhány évtizedben az is problémát jelent a számukra, hogy egyre többen vagyunk, így mára már a népesség kordában tartása is be kellett, hogy kerüljön a programjukba. Lássuk, hogy milyen eszközöket vetettek be mindezen célok elérése érdekében:

Tekintettel arra, hogy ez az elit csoport egy ősrégi faj, így nagyon fejlett tudással bírnak, ismerik az Univerzum összes törvényét, kiváló asztrológusok, és képesek uralni az anyagot. Olyan spirituális fejlettségi szinten állnak, hogy képesek az emberek elméjét úgy hangolni, hogy saját fajunkbelieknek lássuk őket. Képesek olyan alakot belevetíteni az elménkbe, memóriánkba, amely még köszönőviszonyban sincs a valósággal. Ha azt akarják, átlagos emberekként, szürke törpékként, vagy bizarr kinézetű állatokként fogunk rájuk emlékezni, néha pedig mindent törölnek a velük történt találkozásról az emlékezetünkből. Közöttünk vannak és találkozunk velük, mégsem ismerjük fel őket. (Hogy egyes fajoknál miként működik ez az elménket befolyásoló képesség, részletesebben lásd pl. a Lacerta-interjúban!)

De nem csak ezen a módon kezdtek el befolyásolni bennünket. A globális elit az elme és az érzelmek manipulálásának tökéletes programját építette ki, melynek következtében az emberek spirituális képessége rohamosan fogyatkozni kezdett. Mára már ott tartunk, hogy – főként a média, a reklámok segítségével – olyan programozást hajtottak végre az emberiségen, hogy gyakorlatilag ők mondják meg, hogyan gondolkodjunk, miben higgyünk, hogyan reagáljunk, mit együnk, mit igyunk, mit vegyünk fel, vagy hogy milyen zenét hallgassunk. Kivétel nélkül minden be van programozva, és az emberek zöme ezt még csak észre sem veszi.

Árnyékbeli vezetőink a vallásokat is arra használták fel, hogy a saját érdekükben hibás, természetellenes tanokat ültessenek be az emberekbe. Azt hitették el velünk, hogy az asztrológia és a gyakorolt tudás sátánista tanok. A vallások segítségével egész embertömegek váltak dogmatikussá, más csoportokkal szemben ellenségessé, miközben az egymást követő nemzedékek szép lassan elfelejtették mindazt a kozmikus tudást, amely korábban a sajátjuk volt.

Az iskolák is ugyanilyen kontroll alatt vannak. A vezető elit okkult szervezeteinek az volt a célja, hogy destabilizálják a tanulási rendszert, amit sikeresen meg is valósítottak. Az oktatási rendszert úgy alakították, hogy az kizárólag a logikus és racionális gondolkodásra épüljön, és semmi esetre se segítse az intuitív fejlődést. A gyermekeket a tanárok robotokká alakítják, akiknek megtiltják a szabad gondolkodást. Minden kérdésre kész válaszok vannak, de a legfontosabb kérdések azonban, - hogy pl. miképpen működik az emberi lélek, milyen kozmikus törvények működnek, s mi miként irányíthatjuk a saját sorsunkat – el sem hangozhatnak az oktatási intézményekben. S ami a legszomorúbb, hogy a szülőket is sikerült rávenni, hogy részt vegyenek ebben a szellemi leépítésben.

A tudomány szintén a globalista vezetés kezében van. Mivel a vallások szerepe az utóbbi időszakban jelentősen lecsökkent, így meg kellett találják a módját annak, hogyan uralkodjanak tovább, hogyan folytassák a tanok beültetését, az elbutítást. Így jelent meg a tudomány, ami valamelyest átvette a hit szerepét. Természetesen ezt is alaposan kontroll alatt tartják, s a legfontosabb felfedezésektől távol tartják az emberiséget. Ha egy kutató egy olyan felfedezést tesz, ami nem felel meg nekik, százan ugranak fel, hogy ellentmondjanak, de amikor egy tudományos elvet szeretnének bevezetni, százan jönnek, hogy alátámasszák. Persze léteznek olyan emberek is, akiket nem lehet meggyőzni, akik hisznek a jóban és ki is nyilvánítják azt. Őket jobb esetben kirekesztik, kinevetik, megbélyegzik, vagy rosszabb esetben balesettel, váratlan halállal vagy “öngyilkossággal” félreállítják. Mindent a legkisebb részletekig számon tartanak és felügyelnek.

A Föld számos pontján olyan természetes szakrális helyek léteztek, amelyek megfelelő pozitív rezgéssel látták el az embereket, segítve a spirituális képességeik működését. A világuralmon lévő csoport igyekezett ezeket a helyeket tönkretenni, így emlékműveket vagy különleges épületeket épített rájuk, hogy megszüntessék az általuk keltett vibrációkat. Ezek mellett olyan új gépezeteket találtak ki, és állítottak fel a Föld számos pontján, sőt a világűrben is, amelyekkel erős interferenciát képesek létrehozni az emberek és a Teremtő Forrás között. Ezért születtek meg pl. a mobiltelefonok, de használnak más energia bombákat és gamma sugarakat is. Minden nap olyan ellenséges energiákkal bombáznak bennünket, amelyek blokkolják a szeretet csakránkat. Többek közt ezeknek is köszönhető, hogy spirituálisan ilyen alacsony szintre süllyedt az emberiség.

Szintén a negatív rezgés kialakulását szolgálja az emberekben a kiszolgáltatottság érzése. Ezért számos olyan dolgot találtak ki a számunkra, amelyek segítségévek könnyen kialakítható bennünk ez az érzés. Ezért alkották meg a számunkra a politikát és a bankrendszereket, melyeknek a teljes irányítása a kezükben van. Így ők adnak nekünk enni, ők biztosítanak számunkra meleget, lakást, iskolát, szabadságot, egészséget és minden mást.

Elsőként különböző anyagokkal kezdték mérgezni a vizeket, a talajt, a levegőt, de még az üdítőket, a kenyeret, és más élelmiszereket is. Ezek a kémiai vegyszerek, amit a vízhez és élelmiszerhez adnak, főként konzerválószerek, adalékanyagok formájában, de nem különben a gyógyszerek, speciálisan azt a célt szolgálják, hogy blokkolják velük az emberek spirituális képességeit, elsorvasszák a felső énjükhöz kötődő kapcsolódást, megakadályozzák az Egyetemes információihoz való hozzáférést. Ezek a vegyszerek főként a tobozmirigy működését gátolják, ami nagyon fontos része az embernek, ez a központja a spirituális képességeinknek. De pl. a csecsemőmirigy, - ami szintén ki van téve ezeknek a mérgezéseknek, - pedig az a mirigy, amelyet ha tudatosan aktiválnánk, akkor meghosszabbítaná az életünket.  Sokféle termék mérgezett, de a legmérgezőbb a fogkrém. Okosan kitalálták, hogy minden lefekvés előtt fogat mosson az ember, és szervezetébe juttassa a fluort, ami a testben marad és egész éjjel hat. Semmi hatása nincs a fogakra, ellenben a tobozmirigyet alaposan leblokkolja. Ez elsősorban az 1960 után születettekre vonatkozik. Akkor a Föld karmája tisztulásnak indult és elkezdtek fejlettebb lények nagyobb tömegben leinkarnálódni ide. Ez még inkább fokozódott a 90-es évek végén. Az újonnan jöttek képesek voltak bizonyos paranormális (ami egyébként a normális lenne…) képességeket kifejleszteni. Ezek nagy veszélyt jelentettek a globalista elitre, hiszen előttük már nem tudták volna álcázni magukat. Ezért kísérleteket végeztek és arra a következtetésre jutottak, hogy a legjobb módja ezeknek a törekvéseknek az eltörlésére a vegyszerekkel való mérgezés.

A mérgezés egyik leghatékonyabb módja a védőoltások, vakcinák beadása lett. Ezek a legnagyobb átverések, melyek egyenesen az immunrendszert támadják meg. A szervezetbe bevitt mikrobák megtámadják a csakrákat, destabilizálva azokat. Így sokkal többet ártanak ezek a szerek, mint amit használnak. Napjainkban is újabb és újabb beoltási hadjáratokat folytatnak (madárinfluenza, H1N1, stb) különféle érdekes, ám valójában nem ismert betegségek ellen. Akik nyíltan beszélnek erről, azokat kinevetik, megbüntetik, kiközösítik. Könyveket adnak ki és műsorokat vetítenek azzal a céllal, hogy azok bizonyítsák, hogy bizonyos elméletek, amelyek egyébként egyre nyilvánvalóbbak, hamisak. Nem véletlen, hogy egyre több szülő tiltakozik is a kötelező védőoltások beadása ellen. Hiszen elég sok gyermek esetén bizonyítottá vált már, hogy ez okozott náluk pl. vakságot, vagy autista tüneteket.

Az egész egészségügy hibás alapokon működik, hiszen nem a betegségek kiváltó okait keresik, hanem szinte kizárólag a tüneteket nyomják el valamilyen formában. A felírt gyógyszer azonban kivált egy sor mellékhatást a szervezetben, ami egy újabb tünetként nyilvánul meg, amire egy másik szakorvos egy újabb gyógyszert ír fel. Aztán a kör folytatódik, míg a páciens bele nem hal, holott mindegyik szakorvos megtette, amit tudott. Időnként elmegyek az orvoshoz, és megvizsgáltatom vele magam, mert az orvos is élni akar. Aztán elmegyek a gyógyszertárba, és kiváltom az orvosságot, mert a patikus is élni akar. Aztán a gyógyszert a csatornába öntöm – mert én is élni akarok!”- írta Mark Twain, és nagyon is igaza van sajnos. A betegség pedig egy jel, egy figyelmeztetés, hogy valamit rosszul csinálunk. Talán azon a helyen, ahol vagyunk, szennyezett a levegő, talán az élelem rossz, talán a gondolataink és érzelmeink hibásak. A pasztillák nem csinálnak egyebet, csak tompítják a tüneteket, de nem jutnak el az okozóhoz.

Legújabban a levegőbe permetezett kémiai vegyszerekkel bombáznak bennünket. Ezek  hatására csökken az emberek nemzőképessége. Bizonyos területeken, mint Afrika, Dél-Amerika, még nagyobb mértékű és szándékos népességcsökkentő program folyik. Ezeken a területeken pl. olyan gabonaféléket osztogatnak segélyszállítmányként, amelyek genetikai kezelés révén leállítják a férfiak spermatermelését. Talán hallott már a kedves olvasó a chemtrail-ről. Ez hasonló a szuperszonikus gépek által húzott kondenzcsíkhoz azzal a különbséggel, hogy míg a kondenzcsík nagy része vízpára, megfagy és pár perc múlva elillan, addig a vegyi chemtrail csíkok az égen hosszú ideig, akár 1órán túl is látszanak, szétterülnek és nagyon sok esetben (mivel több gép is dolgozik ezen) nagy területet terítenek be. (Erről bővebben itt:  http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2011/09/csikok-az-egen-vegyi-permetezes.html)

Természetesen az egyes betegségek gyógymódjai mind ismertek a kormányok, a világvezető hatalom előtt, de persze ezt is igyekeznek titokban tartani, - csakúgy, mint a szabadenergiát. Ők ugyanis úgy gondolják, hogy ha ezek a gyógymódok mindenki előtt ismertté válnának, elveszítenék az irányítást az emberek felett. Másrészt, amíg a pénz uralkodik, addig a gyógyszeripar a fegyvergyártás mellett a legjövedelmezőbb bevételi forrás számukra.  Ne csodálkozzunk hát azon, hogy foggal-körömmel megtesznek mindent azért, hogy a hatalmukat megtarthassák.

 

Vissza