A földi lét kezdete és a Lucifer-csoport

 

A földi lét kezdete és a holtpontról való kimozdulás

A Föld bolygó Planetáris Logosza (a Föld Istensége, Jahve,…) azzal a döntésével indította el a hozzá tartozó lelkeket a földi életre, hogy kezdetben nem adta meg a számukra azt a lehetőséget, hogy megismerhessék önnön magukat, azaz nem gyakorolhatták a Szabad Akaratot. Ennek lehetősége híján azonban nem létezhetett az a Polaritás sem, ami módot adott volna arra, hogy egyik és másik dolog közt választhassanak. Polaritás nélkül csak a Szeretet és Fény Egysége létezik és nincs választási lehetőség arra, hogy ettől eltérő dolgot tapasztalhassanak meg. Ahogy a Teremtések könyve is leírja, a bolygó ekkor valóban édenszerű volt. Ám az emberiség eljutott egy olyan holtpontra, ahonnan a nagy kényelem és problémamentesség miatt fejlődésképtelenné vált. Kényelmesen elücsörögtek a langyos mocsárban és ez jó volt így nekik. Csakhogy az ebbe a Paradicsomba születő lelkeknek nem volt ösztönzése, hogy a Harmadik Dimenzión túl fejlődjenek. A spirituális nihilizmus nem vitte őket előrébb a lelki evolúció útján, így kevés remény volt arra, hogy valaha is hazaérhetnek a Forráshoz. Az Éden egy gyönyörű börtönné vált, amit egy jóindulatú diktatúra tartott fenn.
Felismervén ezt a reménytelen állapotot, a Planetáris Logosz a Vének Tanácsához (a Galaxis Felügyelőhez) folyamodott segítségért. Végül beleegyezett abba, hogy a Föld lakóit bevezessék a Szabad Akarat gyakorlásába, azáltal hogy felajánlják nekik az alapvető választás lehetőségét. (Innen származik a Tudás Fájának története, pontosabban ez szimbolizálja az első választási lehetőséget, hogy az ember megeszi-e róla az almát, vagy sem). A Szabad Akarat bevezetéséhez azonban szükség volt egy úgynevezett „negatív” (vagy inkább másik) pólusra, amely szerepre egy eddig kívülálló csoportot kért fel a Vének Tanácsa.
Egy bizonyos – már a 7. Dimenzióba történő felemelkedés határán álló – csoport a saját szabad akaratával el is vállalta azt a feladatot, hogy eljátsszák a változást hozó katalizátor szerepét, s hogy felrázzák a földi emberiséget mély álmukból. Vállalták, hogy egy előre meghatározott ciklusig itt maradnak és biztosítják a Negatív választás lehetőségét. Ahogy a Vének Tanácsa kiadta a parancsot, ők nehéz munkával és figyelemösszpontosítással újra megtanultak materializálódni, és “lezuhantak” a Harmadik Dimenzióba, hogy beléphessenek a Teremtésébe, és hogy megosszák velünk a felemelkedésük során szerzett tudásukat és bölcsességüket. (Ezt a folyamatot írja le Lucifer története, akit mi “gonosznak” neveztünk el).

Mivel a csoport számára is biztosítva lett a Szabad Akarat, a Planetáris Logosz nem tudta azt visszavonni, így ők itt maradtak, hogy biztosítsák a bolygónak a Kettősség választhatóságát. Azóta a Planetáris Logosz bezárta őket a Föld asztrálsíkjára. A Vének Tanácsa ugyan megadta nekik azt a lehetőséget, hogy bármikor kiszabadulhassanak, de csak azzal a feltétellel, ha lemondanak a Földbolygó szolgálatáról. Ők azonban itt maradtak és ennek az lett a karmikus következménye, hogy “uralkodhatnak” a bolygón a jelen korszak végéig.

Lucifer-csoport, avagy a Földet uraló „család”

A polaritás másik oldalának szerepét eljátszó lélekcsoport nem más, mint az a „család”, akik napjainkban is irányítják az egész földi emberiséget. Mint már említésre került, ők a Hatodik Dimenzióból érkeztek, tehát nem „közönséges” földi lelkek, s mint ilyen, nagyon magas szintű tudás birtokosai. Ha az utcán szembejönnének velünk, ugyanolyan embernek látnánk őket, mint másokat, mivel már generációk óta ide inkarnálódnak a Földre, de valóban nem a Földről származnak.

"A mi Teremtőnk, akire Luciferként utaltál. A „Fény Hordozó” valamint a "Ragyogó és az Esthajnalcsillag" (Vénusz). A mi Teremtőnk nem "Az Ördög", mint ahogy a bibliátokban hamisan van ábrázolva. Lucifer az amit (akit) "Csoportlélek"-nek vagy "Társadalmi Memória Komplexum"-nak nevezhetnétek, amely a Hatodik Dimenzióig fejlődött, ami valójában azt jelenti, hogy ő (pontosabban "mi") arra a szintre fejlődött amely egyenrangú, vagy vitathatóan "magasabb-nagyobb", mint Jahve szintje (mi magasabbra fejlődtünk tőle). Kinézetre, ha rátekintenél Lucifer teljes Lényének kifejeződésére akkor olyan látványt látnál, mint a Nap, vagy egy "Ragyogó Csillag". Illetve ha a Harmadik Dimenzióba lépnénk akkor olyannak látszanánk, mint amit ti "Angyalnak" vagy "Fénylénynek" neveztek." (HiddenHand)

Az a vérvonal, amelyből ők származnak, hierarchia, befolyás és vagyonosság tekintetében is magasan a Rockefellerek, Rotschildok, Merovingok vagy az angol királyi család felett áll, és már a történelem előtti időkben is ez a „család” irányított mindent a kulisszák mögül. Az ő nevük azonban teljesen rejtve van, számunkra ismeretlen és megismerhetetlen. Az előbb említett nagyhatalmú családok hozzájuk képest valójában elég alacsony rangot képviselnek, s csupán csekély hatalom és vagyon birtokosai. Ezek csak segítenek nekik lebonyolítani a Földön zajló játszmát, a valódi forgatókönyvet viszont csak annyira ismerik, amennyire muszáj.
A „család” tagjai mindig az irányító vérvonalakon belül házasodnak. A párválasztás az egyes „házak” között szervezetten történik, a házasulandókat összeválasztják. Ezt a szabályt soha senki nem szegi meg. Külső lélek soha semmilyen formában nem kerülhet be közéjük, ez is alapszabály.

Nagyon ügyesen kavarták a lapokat végig a történelem során. Ők találták ki többek között a demokrácia illúzióját is, hiszen valójában ezt a rendszert is csak azért hozták létre, hogy fenntartsák a rabszolgaságot. Bármelyik oldalt is választjuk, akkor is Ők nyernek. Sokféle eshetőség van, és különféle forgatókönyveket hoztak létre ezekhez. Látván a világ mai gazdasági, erkölcsi, egészségügyi és szociális helyzetét, – és tudván azt, hogy mindennek okozói ők, – valóban gonosznak tűnhetnek. Azonban ahogy egyikük nyilatkozta: Negatívnak lenni nagyon nehéz nekünk, nem a fizikai szinten (a karakterek, amiket játszunk, élvezik a szerepüket, mert erre lettek programozva), de spirituális szinten ez nehéz. Mi meghaladtuk az alacsony negatív rezgésű korszakokat már korábban. Mi vagyunk a Fény és mi vagyunk a Szeretet. Ez nagyon nehéz dolog spirituálisan, hogy negativitást teremtsünk, de megcsináljuk azért, mert szeretünk titeket, és a ti magasabb javatokat szolgálja végül. Mondhatjátok, hogy ez a mi Áldozatunk, amit tettünk/teszünk azért, hogy az Egy Végtelen Teremtő szolgája legyünk, és nektek is Testvéreitek az Egységben.” (HiddenHand)

Fontos megértenünk, hogy nekik mindenképpen negatívnak kell lennünk. Őket kifejezetten ezért küldték ide, erre szerződtek. Igaz, hogy ezt az egyezséget mi most negatív eseményekként éljük meg, mégis ez segít bennünket a lelki evolúciós fejlődésünkben. Talán vadul hangzik, ám a színpadon kívül, azaz a halál utáni köztes létben mi mindannyian Testvérek vagyunk az Egyben.

"Ha azokban is meglátod a Végtelen Teremtő isteni szikráját, akik kárt okoznak neked, az illúziók erős szorítása elkezdi elveszteni feletted a hatalmát.
"

Forrás: http://www.scribd.com/doc/99684459/Beszelgetes-Rejtettkezzel-a-teljes-anyag

 

Vissza