A változás jelei

 

2012.12.21-től - valójában már évekkel korábban - jelentős változások indultak el a bolygónkon. A globális klímaváltozás, a kiszámíthatatlan időjárási anomáliák, a vulkáni tevékenységek felfokozódása, a pusztító cunamik tömkelege, mind a változás jelei. Ám a változás nem csak a fizikai világ szintjén mutatkozik meg, hiszen az, az emberiség kollektív tudatának immár egy végterméke. Tehát az emberek szellemi, tudati szintjén is változások vannak folyamatban. Ezzel együtt a biológiai evolúció szintézisében is komoly módosulások fedezhetők fel, a DNS sejtszintű átalakulása tapasztalható meg. Az érzékenyebb egyének maguk is érzékelik ezeket a változásokat. Az utóbbi években sok úgynevezett Indigó és Kristály gyermek inkarnálódott le a Földre, akiknek nem csak az aurájuk (energiatestük), de már a genetikai felépítésük is különbözik a megszokottól. Az elkövetkezendő időszakhoz alkalmazkodnia kell a korábban született idősebb generációnak is, mert az átalakulás szükségszerű.

A felkészülés kezdeti időszaka a 80-as évek végén kezdődött, amikor is belépett Földünk a sokak által Photon-övezetnek nevezett mezőbe. Ezt persze nem szó szerint kell érteni, hiszen nem fizikai fény-részecskék sokaságáról van itt szó, hanem erős pozitív energiákról, amelyek ekkortól intenzívebben érkeznek a Földre. Ez természetesen hatással van a rajta élő összes élőlényre, főként az emberre. A következő néhány év még a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy eldöntsük, merre is szeretnénk tartani.

Ha a pozitív világot szeretnénk választani, úgy mindenekelőtt kellőszintű tudatosságot kell elérnünk, hiszen lelki, szellemi átalakulást csak ennek révén érhetünk el. Tudatára kell ébrednünk, hogy véletlenek nem léteznek, életünk eseményeit mi magunk alakítjuk a gondolatainkkal, a szavainkkal és persze a cselekedeteinkkel. Meg kell tanulnunk az életünkben felbukkanó "jeleket" értelmezni, és amikor erre a felismerésre feleszmélünk, és hozzászokik a szemünk, attól kezdve tapasztalni fogjuk, hogy mennyi, de mennyi útmutató tanítás érkezik a szellemi szférából. Ezzel kezd megnyílni a látásunk más létező dimenziók felé. „A csodák nem a természeti törvényekkel állnak ellentmondásban, csupán azzal, amit a természetről tudunk.”

Aki a kegyelem adta fejlődést választja, annak lassan a fizikai teste is átalakul. Ez a magasabb síkok átalakulásának következménye, ezért ahogy tisztulnak érzelmeink, gondolataink, úgy tisztul a testünk is, sejtjeink úgy kezdenek el magasabb energiaszinten rezegni. A test átalakulása ezért csak akkor válik érzékelhetővé, amikor már megszabadultunk a negatív érzelmeinktől: a gyűlölettől, haragtól, irigységtől, féltékenységtől, félelemtől. A fejlődéshez hozzátartozik az is, hogy tudatunk tágul, ezért új, vagy régen nem használt szellemi képességek kezdenek felébredni bennünk, ami az intenzitás miatt átmenetileg fizikai kellemetlenségekkel is járhat (fejfájás, látászavarok, szédülés, erős fáradtság, stb.).

Ez a kivételes kegyelmi korszak - ahol is nagyon gyors, intenzív fejlődésre van lehetőségünk - nem fog örökké tartani, csupán néhány évig. Ám aki ezt most kihasználja, az 10-20 év alatt annyit fejlődhet, mint máskor 1-2 inkarnáció alatt. Ez pedig sűrített fejlődési utat jelent, töményen fellépő átalakulási tünetekkel. Ennek elviselését az a gondolat könnyíti meg, hogy tudjuk - s gyakran tapasztaljuk is -, megéri végigmenni ezen a gyorsított, intenzív szakaszon.

 

Számos vallás és kultúra említi azt, hogy ennek a teremtési ciklusnak a végén bekövetkezik Jézus második eljövetele, a Fény istenének visszatérése. A legtöbben ezt Jézus egy újabb fizikai leszületése képében képzelik el, ám egyáltalán nem erről van szó. Ezúttal nem neki kell a saját szintjénél alacsonyabb szintre leszállni, hanem nekünk, magunknak kell magasabb rezgésszintre eljutnunk ahhoz, hogy megtapasztalhassuk a saját magunkban lévő isteni szikrát. "Hamarosan észlelni fogod, hogy a folytonos Istenre és az Ő tökéletességére irányított gondolatod és a figyelmed által a tested rezgését fel tudod emelni arra a pontra, ahol olyan összhangban elvegyül az isteni tökéletességgel, hogy te azzal feltétlen egy leszel és úgy egy az Istennel."

 

A feladatunk tehát nem más, mint megtanulni a teremtő képességünket használni. Aki fejlődni akar, most kivételes lehetőséget kap, ami valószínűleg csak nagyon ritkán következik be az emberiség életében. Ha lelkileg-szellemileg összehangolódunk átalakulóban lévő bolygónkkal, érezni fogjuk, hogy mikor, mivel segíthetjük.

Az isteni akarat, a belső vezetés követése már átvezet minket egy magasabb tudatállapotba. “Szellem az eredeti, rezgő, teremtő erő; azáltal, hogy elismered, vagy tudod, hogy létezik; elsajátíthatod a szellemet és használhatod annak erejét, lépj egyszerűen kapcsolatba vele, az teljesen a szolgálatodra fog állni. Akkor neked az egy örök eredeti kimeríthetetlen élet forrása lesz, belül tebenned. Erre nem szükséges hosszú évekig tanulni, és nem kell nehéz gyakorlatokat végezni vagy nélkülözéseket dacolni és dolgokról lemondani. Csak fogadd el és lásd be, hogy ez a rezgés létezik és engedd azt általad áramlani.”

 

Az emberiség spirituális tudatrobbanás küszöbén áll, egyre több ember foglalkozik a lélekkel, misztikus dolgokkal, ezotériával, és tömegesen érdeklődnek a nem látható világ iránt. Az angyalokkal való kapcsolatfelvételről szóló könyvek több milliós példányszámban fogynak. A mai indigógyerekek a génjeikben hordozzák az emberiség fejlődésének következő lépcsőjét: a spirituális embert. Az ember egyre finomabb erőket képes használni: gőz, információ és a következő lépcső a lélek erő. És a lélek ereje lesz az, ami ledöntheti a 3. dimenzió falait, és amivel új, magasabb dimenziókba juthatunk. A spirituális erő lesz az, mely ledönti a halál kapuját, és az ember felismeri: az előtt is élt mielőtt megszületett és az után is élni fog miután meghal. Voltak nagy tanítók a földön, akik a lélek hatalmas erejét hirdették, ami hegyeket képes megmozgatni. Eljött az idő, amikor minden egyes ember számára hozzáférhető a spirituális erő. Eljött az idő, amikor az emberiség fejlődésének új szakaszába lép és magasabb rezgésszintre érve új erők birtokosává válik.

“Azon TUDAT által, hogy ez a hatalom valóban létezik és majd annak teljes bizalommal való használatával hamarosan teljes egészében egy élő tudattá válik benned. Hamarosan TUDNI fogod, hogy az a hatalom belül tebenned és általad mindent kinyit. Ha engeded azt átáramlani benned, akkor minden alkalommal készen fog állni, hogy hozzád ömöljön. Aszerint áramlik hozzád, ahogyan te azt belőled engeded kiáramlani. Lépj előre mint Isten és küld azt ki. Ez Isten, a te Atyád belül tebenned és az Atya és te egy vagy. Nem szolga, hanem FIÚ, az Első Ok Fia. Minden ami ÉN VAGYOK, a tied, mert te ÉN VAGYOK. Nem én vagyok az, aki a munkát végzi, ez az ÉN VAGYOK, az Atyában és az Atya bennem, aki nagy dolgokat hoz létre. Ha te tudod, hogy te az Atyával egyesülve dolgozol, akkor nincsenek korlátozások, nincsenek határok, te tudod, hogy az Isteni jogod, minden dolgot végbe vinni.”

 

Vissza