Perspektivikus pillanatképek 2200-ból

 

 

Ha megközelítőleg korrekt választ akarunk kapni erre, akkor először is globálisan kell szemügyre vennünk az emberiség evolúciós fejlődésének lépéseit, hiszen ezt követően sokkal könnyebb egy konkrét időpontba helyezni a képzeletünket, s jóval hitelesebb képet is kaphatunk így, mintha egyszerűen csak elkezdenénk fantáziálgatni. Ám az evolúcióra ezúttal egyáltalán nem abban a tekintetben kell gondolnunk, ahogyan azt Darwin tette, sokkal inkább az emberi lélek fejlődésének oldaláról, és persze a Kozmikus törvények szem előtt tartásával.

Az Univerzum történelmében az emberi élet mindössze egy aprócska villanásnyi időtartamnak tűnhet. Legalábbis akkor, ha pusztán fizikai síkon gondolkodunk. De minek is alkotott volna meg a Teremtő egy biológiailag ennyire bonyolult lényt, ha csak ilyen pici szerepet szánt volna neki? Ez abszolút logikátlan lenne, márpedig a Világegyetem nagyon is logikus törvények szerint működik. Ha valóban meg szeretnénk tudni, hogy milyen lehet az élet mondjuk éppen 2200-ban, meglehet kicsit változtatnunk kell a korábbi szemléletünkön, s célszerű megismernünk azokat a kozmikus törvényeket, melyek létünket irányítják. Nézzük meg tehát, hogy miért is születünk erre a világra, hová érkezünk, amikor azt gondoljuk, hogy már nincs tovább, mit is jelent valójában embernek lenni, s milyenné válik a világunk, illetve mi magunk, mire 2200-at írunk?

 

 

Az ember, mint duális lény

Ha meg szeretnénk érteni a bennünket körülvevő világot, az első tény, amit el kell fogadnunk az, hogy messze nem csak egy fizikai testből állunk. Hiszen a sejtjeink nap, mint nap meghalnak és újjászületnek, azon sejtjeinkből, melyek tíz évvel ezelőtt alkották a testünket, pedig már egyetlen egy sem él, mégsem érezzük azt, hogy halottak lennénk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a tudatunk székhelye nem maga az agy. Akik jártasabbak az ezoterikus, spirituális témákban, vagy éppen a kvantum­fizikai kutatások legújabb eredményeit illetően, azok számára már az is ismert, hogy minden anyag, legyen az bármilyen élő vagy élettelen forma, energiából áll. Ez a mindent átható szellemenergia, amely a rezgésének számtalan fajta kombinációja révén teszi érzékelhetővé azokat. Van azonban egy másik energiafajta, mégpedig a lélekenergia. Ez a materiális világtól független kozmikus energia, amely pedig tudatosságot ad az élőlényeknek. Voltaképpen az egész univerzum azért van, hogy változatos színhelyekül szolgáljon a lelkek evolúciós útjához.

A fentiek alapján világossá kell váljon előttünk, hogy egy adott fizikai élet befejezte még egyáltalán nem vet véget a valódi létünknek, hiszen a lélek, a tudat halhatatlan. A materiális testet minden egyes reinkarnációnk során úgy öltjük magunkra, akár egy ruhadarabot, ami ha elhasználódik, vagy már nem tetszik, lecseréljük egy másikra. Minden egyes inkarnációnkat fel lehet fogni az életiskola egy-egy osztályának, amit ha jól végzünk el, akkor fentebb léphetünk, ellenkező esetben pedig osztályt kell ismételnünk. Mindezek során a lelkünk – lévén, hogy minden élet minden információját rögzíti magában, s ezáltal folyamatosan változik, nemesedik – egyfajta evolúciós utat jár végig. Ennek célja pedig a tökéletesség elérése, vagyis a lélektudatunk és a Kozmikus Tudat végső egyesülése.

 

A lélek útja a dimenziók között

A teremtő Forrásból folyamatosan születnek újabb és újabb lelkek, akik különféle úton indulhatnak a világnak. Vannak újszülött lelkek, akik nem tudják kezelni az individuális létezésüket, ők valamilyen kollektív funkcióhoz kapcsolódnak, s sosem hagyják el a szellemvilágot. Vannak, akik nem képesek fizikai formában inkarnálódni, ők mentális világokba kerülnek. De akik képesek a fizikai világ jellemzőit felvenni, kezdetben ők is csak félig fizikai, többnyire mentális világokba kerülnek, ahol nincs biológiai élet, s ahol fény formájában gyűjtenek tapasztalatokat. Ezekben az 1D-s és 2D-s világokban nem csinálnak mást, csupán léteznek, s megtanulnak egymással kommunikálni, tehát meglehetősen vegetatív állapotban élnek. Természetesen itt is van tudatuk, hiszen az egy életen át tartó mozdulatlanságban is képes fejlődni. Kellő idő elteltével aztán a 3D-be kerülhetnek. Itt újra és újra testet öltenek akár a Földön, akár más, 3D-s bolygókon, hogy bizonyos szerepeket eljátszva tapasztalatokat, élményeket és ismereteket szerezzenek, azaz fejlődjenek. Ez a folyamat addig tart, míg a sok-sok élet leélésével a lélek teljesen meg nem tisztul, azaz fénnyé válva el nem éri a 4., majd az 5. dimenziót. Az 5D-s életút végén a lelkek ismét visszajutnak a Forrásba, ahonnan teremtettek. De mivel a lélek örökké létezik, újból és újból végigmegy a kozmikus körforgáson, hogy megtapasztalhassa a létezés legkülönbözőbb formáit.

A 3D-s ciklus folyamán az isteni terv szerint időnként egy-egy katasztrófa következik be a Földön, s persze nem ok nélkül. Mivel a lelkek nem egyforma gyorsasággal haladnak az evolúciós fejlődési vonalukon, így az egyes szakaszokon belül a pozitív és negatív lelkek egyensúlya néha felbomlik. Ezt időnként helyre kell állítani, mivel a kozmikus törvények szerint a 3D-s út végén 5 mp-ként 24 léleknek át kell jutnia a 4. dimenzióba. Ezért törvényszerű a katasztrófák bekövetkezte, mert csak ily módon lehet a pozitív és negatív lelkeket elrendezni, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb evolúciós úton haladhasson tovább. Az Univerzum időről időre megteszi ezt a szétválasztást, és nem mi, emberek döntjük el, hogy ki megy, és ki marad. Ám ez nem azon múlik, hogy ki ’jó’ vagy ’rossz’, ezt a lélek a rezgés­szintje határozza meg. Az eredeti terv szerint a közeljövőben kellene bekövetkeznie a 3. és egyben legnagyobb katasztrófának, mert napjainkra az egyensúly olyan nagymértékben felborult. A pozitív lelkeket az utolsó pillanatban elvinnék máshová, ám a negatív lelkeknek át kellene élnie egy rettentő, az egész bolygót megtisztító tűzözönt. A Föld minden alapelemét lebontanák, majd újjáépítenék, ezt követően a pozitív lelkeket visszatelepítenék immár egy teljesen új külsejű testben, s így léphetnének tovább a fejlődés útján.

 

Egy új kísérlet küszöbén

A maja, és sok más ókori prófécia szerint 2012. 12. 21-én véget ér egy korszak. Rengeteg jóslat olvasható a világvége eljöveteléről, ugyanakkor mások erre az időre nem pusztulást, hanem egy felemelkedést jelentő dimenzióváltást jósolnak. Hogy lehet ez? Nos, azért, mert – bár az eredeti terv szerint valóban katasztrófának kellett volna bekövetkeznie, – ezúttal magas szintű kozmikus lények furcsa kísérletbe fogtak a Földünkkel, s az egész emberiséggel kapcsolatban.

Olyan kísérletről van szó, amit még soha senki nem hajtott végre az Univerzumban. Ennek oka, hogy egy bizonyos földönkívüli csoport, nevezetesen az annunakik olyan szintű rombolást végeztek az emberiségen és a bolygón, hogy ezt a szellemvilág valamilyen úton-módon most kárpótolni szeretné. Mivel az ember nem csak a saját hibájából került még a szokásosnál is mélyebb szintre (az állatok is mélyebbre!), így abban a rendkívüli isteni kegyelemben részesülhetnek, hogy megúszhatják a mega­katasztrófát. Egy ideje olyan magas frekvenciájú energiaformák érkeznek a Földre, amit az emberek egy része nagyon jól érzékel, mások egyszerűen csak furcsán érzik magukat, de tény, hogy ennek a magas energiájú bombázásnak kivétel nélkül mindenki ki van téve. A hatása azonban kétféle kimenetelű lehet, hiszen az emberi lelkeket ezúttal is szét kell választani. Ez a folyamat pedig már elkezdődött.

 

Aki megy, s aki marad

Bár a nagy kataklizmát valóban megússzuk, de ez nem jelenti azt, hogy számos kisebb természeti pusztítás nem fog tisztogatást végezni. Megnövekszik a vulkáni tevékenység, felerősödnek a földrengések, bizonyos területek víz alá kerülnek, és erős napszelek érik a Földet, tönkretéve az elektromos rendszereinket. Lesz tehát pár teljesen felforgatott év, amely számos változást hoz, s amellyel kiválogatják azokat, akik nem képesek tovább lépni. Az utóbbi években nem véletlenül nőtt meg ugrásszerűen az elhalálozások száma, legyen annak oka baleset, természeti katasztrófa, vagy betegség. Akik még nem érték el a megfelelő rezgésszintet, azokat így vagy úgy, de távozásra késztetik.

 

Akinek azonban a lelkéből valódi szeretet sugárzik, azok szervezete fokozatosan ráhangolódik az új energiák befogadására. Ily módon fokozatosan átvezetik őket a 4. dimenzióba. Megkapják a lehetőséget arra, hogy egy rezgésszint emeléssel a dimenzióváltást ugyanabban a testben éljék meg. Ez azt jelenti, hogy a szervezetük megőrzi a molekuláris felépítését, s csak a DNS-ük módosul. Az embernél pillanatnyilag a DNS kódok egynegyede aktív, a többi nem működik. Amennyiben az összes kódot aktiválják, az ember képes lesz testében megőrizni az univerzum fényét, rezgését és információt, s rácsatlakozni erre az impulzusra. A csakrák kinyílásával, amelyek maximális kapacitáson és optimális paramétereken fognak működni, képessé válik teljes harmóniában élni vele. Az emberek tudatossága nagymértékben kitágul, átfogó tudás birtokába jutnak mind a lélek, mind az őket körülvevő világ ismereteinek tekintetében. Ez nagyon sok és nagyon komoly változást jelent. Normál esetben ilyen mértékű fejlődés évszázadok alatt megy végbe, ez azonban most kevesebb, mint egy évtized alatt fog bekövetkezni. Nagyon ritka az, hogy a Teremtő egy ekkora mérvű program­módosítást engedélyezzen az emberiség fejlődését szolgáló módszerek tekintetében, de ezúttal mégis ezt készülnek valóra váltani.

 

2200 a Pozitív 4. dimenzióban

2200-ra a ma élő emberiség azon része, akik megérettek a továbblépésre, szó szerint el fognak tűnni a Földdel együtt ebből a háromdimenziós térből. A felemelkedést követően a bolygónak még a neve is új lesz, Unoának fogják hívni. Magát a 4D-s környezetet meglehetősen nehéz elképzelnünk, hiszen a jelenlegi fizikai érzékszerveink erősen korlátozottak ehhez. Ha mégis szeretnénk egyfajta képet festeni róla, akkor a teljes közeget kissé kocsonyaszerűnek képzeljük el, ahol nincs egy olyan központi fényforrás, mint a jelenlegi Napunk, ellenben mindenhol és mindenből árad a fény. Emellett rengeteg a szín, sokkal több és többféle, mint most itt, vagy amit csak el bírunk képzelni.

Az új energiák hatására a 4D-s rezgésszinten mindenki rendelkezni fog a ma még természetfelettinek hitt paraképességekkel. Addigra teljesen természetessé válik, hogy az emberek telepatikusan is tudnak egymással kommunikálni, képesek a testelhagyásra, bilokációra, vagy éppen tárgyak teleportálására. A fénynek és a színeknek nagy jelentősége lesz az emberek érzelmi életében is, hiszen a paraképességek révén mindenki látni fogja majd a többiek auráját. Ennek színe pedig azonnal és tagadhatatlanul jelzi a többi egyén felé, hogy éppen ki mit gondol a másikról, vagy mit érez iránta. A fények színe és erőssége nem csak az egyén éppen aktuális érzelmi töltését fejezi majd ki, hanem a lelkek erkölcsi fejlettségi szintjét, valamint a társas kapcsolatait is.

Maguk a párkapcsolatok az új korszakban is megmaradnak, azonban maga a családmodell alaposan megváltozik. Nem lesz kötelező házassági intézmény, az emberek szabadon dönthetnek majd róla, hogy együtt szeretnének-e élni valakivel, vagy sem. Bármikor egyedül maradhatnak, vagy újabb társat kereshetnek maguknak. Itt nincs veszekedés, nincs hiúság, senki nem akar versenyezni a másikkal, nincs szükség jogszabályokra, sem büntetésekre, nincs bántalmazás, rablás, sem bármi más bűncselekmény.

 

A negyedik dimenziós emberi test sejtjeit alkotó elemek sokkal magasabb szinten rezegnek, így jóval kevésbé válnak sebezhetővé. Itt nincsenek betegségek sem, hiszen mindenki összhangban él a természettel. Mivel pedig stresszhelyzetek is ritkán adódnak, így az emberi psziché is sokkal egészségesebb maradhat. Mindezek következtében az emberek sokkal hosszabb életűek lesznek, több száz évet leélhetnek ugyanabban a testben anélkül, hogy különösebben megmutatkoznának rajtuk az öregedés jelei. A Föld erős energetikai központjait kihasználva, s megfelelő meditációs technikákkal ez bárki számára elérhetővé válik. Mivel az emberek élettartama alaposan megnő, illetve akkor távoznak, amikor szeretnének, így nem lesz olyan nagy igény a szaporodásra sem, hiszen a bolygó biológiai egyensúlyának fenntartása ebben a szférában rendkívül fontos. Amikor mégis úgy vélik, hogy szükség van új utódokra, akkor önkéntes szülőpárok leadják a szaporító anyagukat egy speciális neveldében, és az embriók ezen a helyen fejlődnek és nőnek fel. Az utódokat tapasztalt tanítók nevelik, így már itt megtanulják a bolygó történetét, a társadalmi viselkedési szabályokat, elsajátítják a paraképességek technikáit. A kicsik és a szülők telepatikusan folyamatos kapcsolatban állnak, bármikor találkozhatnak is egymással, de a napjainkban ismert szülő-gyermek alkotta családi kör nem létezik. Itt az egész társadalom egy óriási család, mivel mindenki mindenkihez erősen kötődik.

 

2200-ban már senkinek nem lesz szüksége közvetítőkre, papokra, médiumokra, ahhoz, hogy a Forráshoz kapcsolják, így mindenféle vallás megszűnik. Az egyházak kifejezetten gátló tényezők a lelki evolúció folyamatában, az emberiség körében súlyos tagozódást váltanak ki, így teljesen megszűnnek az új korszakban. Ettől függetlenül élni fog egy világkép, ami megőrzi a korábbi vallások igazság-magvait, így például a reinkarnáció létezését, hisz az előző életek emlékei is ismertté válnak. Az Isten fogalmát átértelmezik, az emberek valóban érteni fogják, mi a szellem vagy a lélek. Nem templomokban járnak majd imádkozni, ez az érzület beépül a gondolatiságukba. A Forráshoz való ­kapcsolódás egy olyan természetes, szívben zajló folyamattá válik, amihez nem lesz szükség semmiféle szervezetre, vagy külső személyre. Az Istenhit átalakul Tudássá, mely révén felismerik, hogy nem a földi gyönyörök tesznek boldoggá, hanem a Forráshoz való kapcsolódás, az ő magas rezgésű energiájának a megtapasztalása.

Természetesen addigra nem csak a vallás, hanem maga a társadalom is alaposan megváltozik, s egy teljesen új berendezkedés születik. 2200-ra már rég nem a tőke határozza meg az egyes emberek társadalmi helyét és szerepét, hiszen egyáltalán nem is lesz pénz. Többé senki nem tud meg­gazdagodni mások rovására, de a jövő emberének nem is lesz ilyen gondolata. Mindenki a közösségért dolgozik majd, hiszen tudatában lesz annak, hogy mindenki Egy. Nem lesznek sem kormányok, sem királyságok, helyettük 12 vagy 24 fős irányító tanácsok működnek. Tagjaikat szabad választás alapján jelölik ki, de ugyanaz a személy nem kerülhet be ismét a tanácsba, csak akkor, ha már mindenki sorra került egyszer. Így mindenki belekóstolhat az irányításba, ugyanakkor megtanulhatja az ezzel járó felelősség kezelését is.

Hasonlón gyökeres változások állnak be a tudomány szinte minden terén is. Mivel újabb fajta energiaforrásokat fognak alkalmazni, ezért ezekhez kapcsolódóan újabb tudományágak is ki kell, hogy alakuljanak. Egyrészt a Napból érkező energiát a ma ismert sík napelem táblák helyett prizmák segítségével nyerik majd ki, de jelentős szerepet kap a mágneses energia, vagy a kristályok használata is. Ezeknek köszönhetően a technika robbanásszerű fejlődésnek indul, számos, ma még nem ismert találmánnyal, felfedezéssel. Újfajta közlekedési eszközök lesznek, melyekkel a gravitációt ugyanúgy le lehet győzni, mint ahogy azt a napjainkban látható UFO-k teszik, azaz téridő ugrást tudnak majd végezni. Ez azt jelenti, hogy az űrhajó rezgésszintjének az átállításával egyik pillanatról a másikra el tud tűnni a térből, és a következő pillanatban meg tud jelenni valahol máshol, akár több száz fényévnyi távolságra onnan. Ám ebben a világban még az utazáshoz is ritkán használnak űrhajót, ugyanis rendelkezésükre áll az a képesség, hogy bármiféle mozgás nélkül átteleportálják magukat egyik helyről a másikra. Ez nagyban elősegíti a bolygók közti utazás lehetőségeit, így szoros kapcsolatba kerülnek majd más földönkívüli civilizációkkal, s felmerülhet az Unoa bolygó Galaktikus Szövetségbe kerülésének lehetősége is. Mivel tőlük még többet tanulhat az ember, illetve bármikor betekintést nyerhet a Kozmikus Akasha Krónikába, ezért óriási lexikális tudással rendelkezik majd, így még inkább felgyorsulhat a fejlődés.

 

A magasabb rezgésszint megtartását az is segíti majd, hogy akkorára senki nem eszik húst. Az állatokat, mint a teremtés velük egyenrangú részeit tisztelik, és telepatikusan kommunikálni is képesek velük, csakúgy, mint a növényekkel, vagy ásványokkal. A vegetáriánus táplálkozás magával vonja a növénytermesztés alapos változását is. Az elvetett magvakat olyan fokú szeretet energiával táplálják, hogy ennek következtében azok sokkal hamarabb, mindössze pár nap alatt kikelnek és megnőnek. Mivel a vetést követően a termés hamar megérik, így nincs szükség csomagolásra, tárolásra, vagy raktározásra, mindig minden frissen áll a rendelkezésükre.

Nyilvánvalóan sokkal jobban vigyáz majd mindenki a környezetére is. Mivel bárki képes lesz tárgyakat materializálni és dematerializálni, nem lesz szükség többé környezetszennyező gyárakra, üzemekre sem. Jóval kevesebb szemét keletkezik, azt a keveset is képesek lebontani alapelemeire, így sokkal tisztább lesz a levegő, a talaj és a víz is.

 

A teremtő képesség egyre magasabb szintű alkalmazásával szinte korlátlan lehetőségek birtokába jut az ember. Így pl. képesek az alsóbb dimenziókba is átjárni, bár természetesen igen szoros erkölcsi és kozmikus szabályok kötik őket. Könnyen felmerülhet a kérdés a ma emberében, hogy ha annyira tökéletessé válik minden, totális béke és nyugalom lesz, és még különösebb munkával sem kell elfoglalni magát senkinek, akkor hogy nem pusztulnak majd bele az unalomba? Nos, nem fognak, lévén lesznek viszont másféle továbbtanulási és fejlődési lehetőségek. Így például bizonyos művészeti ágak mélyebb szintű elsajátítása, új állat- és növényfajok megtervezése és teremtése, vagy éppen egész bolygók, szektorok felügyelete. Néhányuk időnként arra vállalkozik majd, hogy tanítóként visszamenjen a 3D-be. Ilyen magasabb, 4. vagy akár 5. dimenzióból érkező kultúrhérosz a mai emberiség körében is gyakorta megjelent, megjelenik. De nemcsak oktatóként jöhetnek, hanem lehetnek valamilyen művészeti vagy tudományág kiemelkedő képviselői, táltosok, gyógyítók is. Mivel ők az általuk meglátogatott fajok bármelyikével képesek utódokat létrehozni, így előfordul, hogy egyes helyeken a genetikai állományt kell feljavítaniuk. Mint látható, minél magasabb rezgésszinten él valaki, annál felelősségteljesebb feladatokat lát el.

 

2200 a semleges 3. dimenzióban

Már csak az a kérdés, hogy mi történik azokkal, akik nem tudnak az új energiákra hangolódni? Nos, akik nem lépnek át, azoknál nem aktiválódnak az új kódok sem, hiszen ez csak zavarokat okozna náluk. Nos ők egy időre kikerülnek a téridő rendszerből mindaddig, amíg a bolygót teljesen meg nem tisztítják ettől a rengeteg szennyezettségtől, ami manapság az egyik legfőbb problémánk okozója. Valójában teljesen újra kell építeni az egész Földet, új, tiszta vízkészlettel feltölteni, és az emberi léthez szükséges módon betelepíteni növényekkel és állatokkal. Az emberek ebből a szünetből szinte alig fognak észrevenni valamit - legfeljebb egy álomként emlékezhetnek néhány dologra, így arra az isten-élményre, amelyről előző írásomban már szó volt. Gyakorlatilag ugyanonnan folytathatják az életet, ahol ma tartunk, s addig kell folytatniuk ezt a 3.D-s életet, amíg el nem érik a továbblépés szintjét.

2200-ig azonban nem telik el olyan sok idő, hogy ezek a lelkek óriási előrelépést érhetnének el. Így kezdetben nem sokban fog eltérni az életük a jelenlegitől. Akkor is lesz mellettük egy a negativitást biztosító lélekcsoport, akik folytonos kísértéseknek fogják kitenni őket. Ezúttal azonban nem lesz mellettük az a sok náluk már fejlettebb lélek, akik mintát mutatnának a számukra, vagy akiket el lehetne nyomni, ki lehetne használni, akiken élősködni lehetne. El lehet képzelni mi történik, ha paraziták próbálnak meg parazitákon élősködni. Nos, egyértelmű káosz. Ha valaki látta annak idején a Mad Max filmeket, el tudja képzelni azt a világot. Harc egymással a túlélésért, erőszak, erkölcstelenség, páni félelem. Nagyjából az a szint, ami a mi jelen időszámításunk kezdetén lehetett. De talán majd oda is leereszkedik egy olyan felemelkedett mester, mint Jézus, aki utat mutat a számukra, s ezek az emberek is továbbléphetnek a lelki evolúció igen göröngyös útján.

Vissza