A szétválasztás

Amit a háttérhatalom csinál velünk, bármilyen rossznak is tűnik, mégis szükségszerű. A közhiedelemmel ellentétben nem akarnak közvetlenül ártani nekünk. Nekik kötelességük az isteni sorsot kibontakoztatni, és eljátszani a szerepüket, mert ezt a Teremtőtől kapták feladatul. Nekünk kell megtanulnunk megérteni ezt a folyamatot, hiszen végső soron épp a mi érdekeinket szolgálja. Az ő hatásukra most kezd az emberiség ébredezni, tudatosabbá válni. Egy korszakváltás küszöbén állunk, amely során hamarosan bekövetkezik egy sorsdöntő megmérettetés, amikor is eldől majd, hogy ki, hová kerül. A Lucifer-csoport, azaz a "Család" voltaképpen azon dolgozik, hogy mi kellőképpen fel legyünk készítve erre az elkövetkezendő úgynevezett szétválasztásra, a vallások által sokat emlegetett lelki megmérettetésre, vagy ahogyan ismét mások nevezik: az "Aratásra”. Ennek ideje - mint előző oldalunkon olvasható - a korszakváltással esik egybe. Természetesen ez nem egy nap alatt megy végbe, hanem egy többéves folyamatról van szó, amely azonban már javában tart.

 A megmérettetés, avagy az „Elszámolás” során három csoportba lesznek sorolva az emberek:

1.)    Lesz egy negyedik dimenziós negatív világ, ide mennek a Lucifer-csoport tagjai valamennyien, és mindazok a földi lelkek, akik szintén eléggé negatívakká váltak, (még ha nem is olyan mértékben, mint ők maguk);

A „Család” tagjainak akkor sikerül (és az ő számukra ez a cél) ebbe a kategóriába kerülni, ha a cselekedeteik 95 %-os mértékben negatív indíttatásúak. Az ő számukra muszáj legalább ilyen szinten negatívaknak lenniük ahhoz, hogy felemelkedhessenek a 4. Dimenzió eme szegmensébe, mert csak ezáltal képesek elnyerni a lehetőséget a karmájuk feloldására, az összes negativitásuk tisztázására, amit ezen a bolygón okoztak. Csak ezt követően térhetnek vissza a korábbi helyükre, a 6. Dimenzióba, ahol ismét a Galaxis védelmezőivé válhatnak, vagy ha a segítségüket kérik benne, úgy valamely alsóbb dimenzió tanítóiként dolgozhatnak. Ha nem sikerül elérniük a megfelelő szintű negativitást, akkor itt rekednek a semleges (3.) kategória színterén, a 3. Dimenzióban, és továbbra is nekik kell biztosítaniuk az itt maradó földi lelkek számára a Negatív Polaritást. (Tehát ők csak akkor, és csak úgy tudnak kiszabadulni innen, ha most annyira negatívak, amennyire csak tudnak.)

2.)    Lesz egy szintén 4D-s világ a pozitív lelkek számára (pozitívnak az számít, aki cselekedeteinek legalább 51 %-ában az emberiség megsegítése a cél);

Akik képesek elérni ezt a szintet, azok felemelkednek a 4. Dimenzió Pozitív szegmensébe. Ott a szereteten és az együttérzésen fognak dolgozni, ami egy csodálatosan szép világ lesz a számukra. Ezen a szinten csak nagyon kevés negativitás van jelen. Az ide kerülők láthatják majd azokat a kozmikus összefüggéseket, kapcsolódásokat, amely révén tudni fogják, hogy nincsenek elválasztva egymástól, vagy magától a Teremtő Forrástól. Az emberi beszédet többnyire felváltja majd a telepátia, és így mindenki nyitott könyvvé válik, hiszen semmilyen gondolatot sem lehet majd a többiek elől elrejteni. Ettől a megtestesüléstől kezdve nem kell újra megtapasztalniuk a 3D-s létezést, kivéve, ha később esetleg úgy döntenek, hogy valamilyen szolgálat céljából inkarnálódnak le oda.

3.)    Végül itt marad egy 3D-s Föld azok számára, akik mindmáig semlegesek maradtak. Ők a legnagyobb többség, a „bukottak”, akiknek osztályt kell majd ismételniük, a maiakhoz hasonló körülmények között.

Azok, akik ebbe a kategóriába tartoznak, semmire nem fognak emlékezni az átalakulás idejéből, olyan lesz ez számukra, mintha semmi sem történt volna. Lesz azonban egy olyan misztikus pillanat-élményük, amikor egy rövid időre megtapasztalhatják a Teremtő Forrással történő összeolvadást. Ezzel egy csodálatos élményt tapasztalhatnak meg arról, hogy kik is ők valójában. Aztán rájuk száll majd a feledés fátyla, mielőtt átkerülnek az új Földre, s ez az élmény csupán úgy marad meg az emlékezetükben, mint egy mély álomkép. A tér-idő nélküli állapot addig tart majd, amíg közben a Földet teljesen megtisztítják az idők során összegyűlt rengeteg szennyezettségtől, valójában teljesen újra kell építeni azt. Ha ez készen áll majd, az emberek utána lesznek visszatelepítve, de minderről a folyamatról nem marad semmilyen emlékük, csupán a misztikus Egységélményük marad meg. Ez adhat némi lökést a számukra ahhoz, hogy a későbbiekben ki tudjanak mozdulni a semlegességükből. De mindenki ugyanúgy fog kinézni, ugyanazt fogja érezni, gondolni és az élet ugyanúgy folytatódik tovább, mint eddig is. Ugyanazok a házak, élethelyzetek, foglalkozások, barátok és családok maradnak velük. Itt aztán újabb és újabb szerepeket kell majd végigjátszaniuk mindaddig – akár több cikluson keresztül is, – amíg valamikor a 4. Dimenzióba juthatnak. A Negatív Polaritást természetesen ugyanúgy eljátsszák majd valakik ebben a világban is. Ha a jelenlegi csoportnak nem sikerül felemelkednie a 4D-be, akkor továbbra is ők, ha viszont fentebb lépnek, akkor egy másik lélekcsoport lép a helyükbe, hogy tovább  húzgálják a zsinórokat az emberek számára a színfalak mögül.

 


Vissza