Korszakváltás küszöbén

 

Ahhoz, hogy megértsük a maják által készített naptár lényegét, tudnunk kell azt, hogy az a Föld Nap körüli mozgásán kívül más, nagyobb léptékű időszámítás is létezik. Ha kijelölünk egy pontot a Föld Nap körüli keringési pályáján, és megnézzük a forgástengelyének helyzetét minden évben ugyanebben a pontban, akkor azt tapasztaljuk, hogy az egy kúppalást mentén arrébb mozdul, s a teljes kúppalástot 25.920 év alatt írja le, azaz 72 évenként 1 fokkal mozdul el, miközben áthalad az állatöv mind a 12 jegyén. A Földnek ezt a mozgását nevezzük precessziós mozgásnak. A precessziós mozgás teljes, 25.920 éves periódusát nevezzük Világévnek, a Világév 1/12-ed részét, 2.160 évet pedig Világhónapnak, más néven Világkorszaknak vagy Eónnak.  

A maja ciklus megegyezik a Nap (Szoláris Logosz) és a Központi Nap (az Alcyone, azaz a Plejádok központi napja) közti éves körforgásának. Itt a Világév időszaka 5 kisebb időszakból áll, és mindegyik 5.125 évet tartalmaz. Minden egyes ilyen ciklusnak van saját Világ Ideje, vagy Teremtői Ciklusa. A jelenlegi nagy időszak neve Az 5-ik Nap Kora. Az ötödik kor a korábbi négynek a szintézise, egyesítése. A kezdő időpont amikor a Föld az Ötödik Világba lépett, i.e. 3113. augusztus 13-án volt. A Maják jelrendszerében így van írva: 13.0.0.0.0.

A jel magyarázata:
13=Baktuns, 0=Katuns, 0=Tuns, 0=Uinals, 0=Kin

Ezek a Maja szavak az egyes időperiódusok elnevezései:

1 nap = Kin
20 nap (20 Kin) = Uinal
360 nap (360 Kin) = Tun
20 Tun (7.200 nap) = K'atun
20 K'atun (144.000 nap) = Baktun

Minden nap ettől a ponttól kezdve ezeknek a napoknak a számától számolódik, ettől a kozmikus eseménytől. Az 5.125 éven belül 13 kisebb időszak van, amely “13 Baktun Számlálás”, vagy “hosszú számlálás” néven ismert. Minden baktun időszak 394 évig tart, vagy 144 000 napig. A Nagy Teremtő Időszakon belül minden baktun egy történelmi időszak volt, hiszen akik ebbe a korszakba inkarnálódtak, mind speciális sorsot éltek meg. A Föld bolygó és a lakosai jelenleg a 13-ik baktun időszakon keresztül haladnak, az utolsó periódus 1618-2012 között volt. Decemberben a Nap a Tejút sávjába került, együttállást alkotva a Kozmikus, a Galaktikus, a Szoláris és a Lunáris síkokkal.
 A maja naptár tehát nem szól másról, mint hogy elérkezett az emberiség arra a pontra, amikor véget ér egy Világév, s ezzel együtt egy új kezdődik.

A korszakváltás ugyanakkor más jelenséget is takar: a Föld – mint minden élő entitás – szintén rendelkezik kundalínivel, energiaspirállal. Ennek egyik vége a bolygó közepéhez van rögzítve, míg a másik pontja a felszínhez van kötve valahová, ami időnként tovább vándorol. Jobban mondva ez is a napéjegyenlőség precessziójától függ, és 12.960 év után vált pólust. Elvileg ennek kellett volna bekövetkeznie 2012.12.21-én.  Ugyanakkor a maja vezetők érdekes dologgal szembesültek nemrég. Ennek az említett energiaspirálnak a végpontja Tibetben volt az előző korszakban. Mivel, mint említettem a változás megkezdődött, ez a spirál is elindult új helye felé. Azonban a föld egyes pontjain – az emberek agresszivitása és félelme miatt – olyan sűrűségű negatív energia halmozódott fel, hogy az leblokkolta a spirál mozgását. Az új korszak kezdetére valahová Chile és Peru környékére kellett volna érnie 2012.12.21-re, azonban ez nem történt meg. A maja és más indián törzsek szellemi vezetői komoly szertartásokat végeztek azért, hogy a spirált át tudják mozdítani a blokkon. Végül sikerrel jártak, ám a spirál új ponton történő rögzülésének időpontja emiatt eltolódott 2013.02.19-ére.

2012. decemberében a Napunk és a körülötte keringő bolygók már szembe kerültek a Szíriusz-rendszerrel, s már ez is sok változást indított el. A bolygók hatalmas energiái összeadódva érték egymást, és érik a Földet jelenleg is olyan jelentős kihatásokkal, amit igazából fel sem tudunk fogni, hiszen a 3. dimenziós énünk ezt nem képes érzékelni. A lét magasabb dimenziójú kapui kezdtek megnyílni előttünk. Bizonyos változások már elindultak, csak még sokan nem látják az összefüggéseket. A Földet földrengések, cunamik, vulkánok mozgatják. Országok hadakoznak egymással, egyes társadalmak rendszert váltottak, járványok pusztítanak, s emberek ezrei halnak meg tömeg­katasztrófák, balesetek során. Ám ezek mind a javunkat szolgáló próbatételek, amelyek a spirituális fejlődés szükségszerűségével állnak szoros kapcsolatban. És amint a Föld kundlínije ismét rögzül, még komolyabb változások fognak elindulni. A korábbi „férfi” energiákat – ami a korszakra jellemző erőszakban, harciasságban, vadságban, nyers erőben nyilvánult meg – felváltják a „női” energiák; a gyengédség, spiritualitás, finomság, s legfőképpen a szeretet.

 

Vissza