ÁLOM

 

 

 

Nedves leplét ránk terítve, körülfon erősen,

el nem enged - az éj sötétje.

Talpunk alatt nyirkos kövek

harapdálják az anyaföldet.

Előttünk egy vén, kiszáradt fa csupasz

ágai messzire nyújtóznak, mintha csak

meg akarnák érinteni a csillagokat,

melyek tündöklő fényben úszva

megmártóznak a hűs habokban,

kristályvizű kispatakban.

 

Felfelé néz tekintetünk:

színes csillagok mindenütt.

Ezüst hálót lebbent ránk a Hold,

arcodon a fény végigcsorog.

S a szélrágta ágak fölött hirtelen

egy óriás UFO a semmiből ott terem.

Elönti testem a jeges félelem,

mert csapdába esik bennem az értelem.

Érzem kezed szorításán át

szíved lüktetésének vad moraját.

S a rongyos ködfelhőkön át

leereszkedik egy fénysugár,

te elengeded a kezem,

és odalépsz tétován…

 

Mi ez a csörömpölés?

Hja, már nyolc óra?!

A nap sugara átszikrázik ablakomon,

arcomat pásztázza.

 

 

Vissza