Régészeti rejtélyek

- Luc Bürgin könyve alapján -

Napjaink történelem oktatásában (is) radikális reformokat lenne szükséges véghezvinni. Egyre több olyan részlet kerül napvilágra, amit a szakemberek nem tudnak megmagyarázni, így hát inkább letagadják, kétségbe vonják azokat. Amit pedig végképp nem lehet letagadni, azt egész egyszerűen elhallgatják. Hasonló a helyzet a földönkivűlieket illetően, vagy éppen a régészet területén is. Számos olyan kutatási eredmény kelt már szárnyra, amely határozottan igényli, hogy némely eddigi elképzelésünket alaposan megváltoztassuk a régmúlt embereiről. Etiópiában 5,8 millió éves emberi csontokat találtak, míg a Kenyában előkerült „Millenium Man” 6 millió éves, csakúgy, mint a csádi Dzsuráb-sivatagban fellelt koponyamaradvány. Más leletek arra szolgálnak bizonyságul, hogy már az őskorban is végeztek bonyolult koponyaműtéteket, melyeket a páciensek túl is éltek. De találtak olyan konzerválódott emberi hajat is, mely kora 12.000 év, azonban a DNS vizsgálatok során nem tudták besorolni egyetlen eddig ismert rasszba sem. Bőven lehetne még folytatni a sort, de most nézzük meg néhány különösen elgondolkodtató lelet történetét kicsit bővebben is.

  

Uráli domborzati kőlapok

A Pravda 2002. áprilisi számában lehetett olvasni Alexander Nyikolájevics Csuvirov - a Baskír Állami Egyetem alkalmazott fizika tanszék vezetőjének – nagyszerű felfedezéséről. A professzor 1999-ben Csandar falu közelében olyan többmillió éves kőlapot talált, amire ismeretlen technikával az Ural hegység háromdimenziós domborzati térképét gravírozták bele, gátakkal, csatornákkal együtt. A kőlap mérete 1,48 x 1,06 méter és 16 cm vastag. Három féle kőzetréteget azonosítottak be rajta, melyeket külön lehetett felvinni. Az első egy dolomit réteg, a második domborzati rész diopszidüveg, míg a harmadik védőréteg egy néhány milliméteres kálciumporcelán. A megmunkálás mikéntje eddig teljesen tisztázatlan, ám mindenképpen a legmodernebb technikai eszközökkel kellett hogy elkészítsék. Több szakember is vizsgálta a leletet és egyöntetű véleményükszerint a térkép olyan pontos, hogy azt csak műholdkép segítségével lehetett elkészíteni. Csuvirov szerint a térkép pontosan megfelel annak a képnek, amilyen az uráli táj volt évmilliókkal ezelőtt. Szavait idézve: „Főként az egykori ufai kanyon döbbentett meg minket, amely egy évmilliókkal ezelőtti tektonikus törés a földkéregben Ufa és Sztyerlitamak között. Az idők során a föld ismét összezárult ezen a helyen – a mai Urshak folyó ágyában. Érdekes módon a kanyon egykori folyása pontosan van ábrázolva a térképen.”

Ezen kívül ismeretlen eredetű írásjelek is találhatók a lapon, valamint két jelzőpontként szolgáló kagyló, melyek érdekessége, hogy az egyik egy olyan fajhoz tartozik, amely 50 millió évvel ezelőtt eltűnt, a másik pedig 120 millió évvel ezelőtt bukkant fel. Csuvirovék egy újabb riportban arról számoltak be, hogy tudomásuk van öt további hasonló kőlapról, melyek vélhetően az előző folytatásai, de még pénzügyi forrásokra van szükség a teljes feltárásukhoz. 

 

Weissenhorni rovásírásos kőtáblák

Wolfgang Keck – aki később régész lett - még gyermekkorában kapott ajándékba kilenc különleges zsírkő táblát egy ismerősüktől, akik a bejárójukhoz rendelt kövek között találták azokat. A táblák érdekességei azok a rovásfeliratok, melyeket megvizsgálva a helyi régészük sehogyan sem tudott beazonosítani. A kövek később a Bajor Tudományos Akadémiához kerültek véleményezés végett, ám az eredmény több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Hans-Walther Roth vizsgálata szerint valószínűleg sírtáblácskák lehetnek a kövek, s a feliratok a halottak nevei. Ám az írásjelekkel kapcsolatban már nem tudott konkrétumokkal szolgálni, azonban az etruszk íráshoz hasonlónak tartják azokat. Hasonló volt a helyzet a franciaországi Weilerben, ahol kb. 3000 tárgy került napvilágra, sok közülük sajátságos írásjelekkel díszítve. Korukat Kr. e. 15.000 – 17.000 közé datálják, amikoris az eddigi felfogásunk szerint még nem is létezett írás!

  

Acambaroi dinoszaurusz szobrok

2002. februárjában különleges múzeum nyílt meg a Mexikóvároshoz közeli Acambaro városkában. Közel 200 ősamerikai kerámia tárgyat állítottak ki, melyek között számos dinoszaurusz ábrázolás látható, de vannak köztük olyan különös figurák is, melyek földönkivűli fajokra emlékeztetnek. Egyes dinoszauruszo­­kon emberek lovagolnak, másokat asszonyok etetnek az abrázolásokon.

 

 

A leletek a new jersey-i Teledyne izotóplaboratórium C14-es vizsgálata szerint 6500 évesek, vagyis elvileg abban az időben még semmit sem tudhattak az emberek a dínókról. Ám ami még meghökkentőbb, hogy a kiállított szobrocskák csak egy töredékét képezik az egész leletanyagnak, hiszen több mint 33.000 darab vár még vizsgálatra a múzeum pincéjében.

 

 

 

Az anau-i pecsét

Fred Hiebert, a Pennsylvaniai Egyetem professzora egy több, mint 4000 éves kőpecsétet talált 2000. májusában, egy ősrégi épület romjai között, a türkmenisztáni Ashabadban, ahol egykor Anau városa állt. Egy igen magasan fejlett kultúra kellett hogy legyen, aki ilyen pecsétet használt. Ezt támasztják alá a kőpecséten található vésett írásjelek is. Egyes kutatók szerint ezek leginkább a kínai Han-dinasztia írásjeleihez hasonlítanak, ez azonban csak Kr. e. 200 körül alakult ki, tehát mintegy kétezer évvel később. Dr. Clyde A. Winters azonban megjelentetett egy cikket a New York Times magazinban azzal, hogy neki sikerült megfejtenie az írást. A nyolcvanas években ugyanis az indus-völgyi írást tanulmányozta, s véleménye szerint a pecsét harappai betűit a dravida nyelv segítségével el lehet olvasni. Mivel a harappaiak jobbról balra és fentről lefelé írtak, az elméletével az alábbi megoldásra jutott (az eredeti angol szöveg a mérvadó, a mellé írt magyar szöveg csak durva fordítás):

 

Papa ka tutu I

Papa: distribute God’s mercy – árasszd szét Isten könyörületességed

Ka: balance, to preserve, shelter, watch, guard; protector – egyensúly, megtartani, menedék, őrködés, oltalmazó

Tutu: abundant virtue; abundant purity; purity and immaculateness – bőséges erényesség, gazdag erkölcsösség, tisztaság és immakulátlanság

I: thou, you; permit it; to let; give (it) – te magad, te, engedd meg, add meg

A fordítás:

(1) Distribute God’s Mercy (and) (2) protection [to your servant], (3-4) Purity and immaculateness give (it) [also].

Árasszd szét könyörületességedet Isten (és) oltalmazz (oltalmazd a te szolgádat), és adj erényességet és tisztaságot.

Ha valóban ez a szöveg jelentése, akkor igencsak el kell gondolkodnunk e 4000 évvel ezelőtti kultúra fejlettségén!

 

Göbekli Tepe temploma

 

A mai Dél-Törökország egyik magaslatán, nemrég egy 11 ezer évvel ezelőtti templom-építményt tártak fel, azaz egy olyan időből származik, mikor az utolsó jégkorszak éppen véget ért. Több tucat, 6 méteres T-alakú mészkőoszlop emelkedik az ég felé, néhányuk súlya eléri az 50 tonnát. A monumentális építmény falmaradványait különböző állatfajok domborműve díszíti.

De vajon kik építették – azok a történelem órai ismereteink szerinti halászó, vadászó, gyűjtögető ősemberek, akik még a földművelést sem ismerték?

 

 

 

Perui csillagkapu

 

Peruban, a Titicaca-tó melletti Puna városától 35 km-re rejtőzik egy fantasztikus monolitikus építmény, melyet a helyiek úgy neveznek, hogy „Puerta de Hayu Marca”. Ez a 16 méter hosszú és 6,5 méter magas sziklakapu még a régészek között sem igazán ismert, pedig a helyiek igen érdekes dolgokat mesélnek vele kapcsolatban. Luis Delgado Mamani, ottani idegenvezető a következőket mondta el:„Amikor először láttam az objektumot, nem tudtam elhinni. Hosszú évek óta álmodtam egy hasonló dologról, álmaimban azonban a kapuhoz vezető út vörösmárvánnyal volt kirakva, a két szélén szobrok sorakoztak. Világoskék fény áradt ki belőle és egy alagútszerű bejáratra lehetett látni. Így amikor rátaláltam a kapura, isteni kinyilatkoztatásként éltem azt meg.”

De Mamani víziója nem a semmiből ered, hiszen él egy régi legenda a helyről, abból az időből, amikor a spanyol konkvisztádorok meghódították Perut és elrabolták az indiánok aranyát. Az indiánok elbeszélése szerint egyedül csak a Mu kontinensen lévő „hét fénysugár templom” inka papjának sikerült a menekülés. A kapu előtt elővett egy aranykorongot – a kulcsot a hét fénysugár isteneihez -, amely nyomban kinyitotta azt. A korongot a meghökkent sorstársai kezébe nyomta és örökre eltűnt a titokzatos kapun keresztül. Az indiánok még azt is beszélik, hogy a kapu az a hely, amelyen át az istenek egy napon majd visszatérnek.

Mint helyi véleményeket, tekinthetnénk elfogultaknak is, ámde mások is beszámoltak itt a kapunál csodás látomásokról. Például Andrea Mikana-Pinkham, a Solana-Tours utaskísérője a következőket mesélte: „Önkívületbe estem és világos fény világlott bennem.” Fejétől a lábáig szeretet hatotta át, és furcsa hangok beszéltek hozzá. Az amerikai Heiler Jerry Wills állítása szerint ahogyan ott térdelt, elvesztette a tér-idő érzékét, sőt egy pillanatra el is tűnt.

Ennyi ember talán mégsem tévedhet egyszerre – ám a helyet a kutatók ezidáig még nagyívben elkerülték.

Vissza